Robert Goesten.
Robert Goesten. (Foto: )

Column: De wereld in chaos

  Column

De wereld ligt er in een chaotische toestand bij. Alhoewel het in Nederland beter lijkt te gaan dan elders, is de wereld nog steeds in de ban van het corona-virus dat al voordat de eerste golf voorbij is, zijn gruwelijke kop weer opsteekt. Verder ligt de wereld wakker van het antiracismevuur dat ontbrand is en nog eens versterkt wordt door een nieuwe moderne beeldenstorm. En alsof dat niet genoeg is ligt er ook nog een economische crisis op de loer die al her en der zijn gemene tanden laat zien. Al deze problemen hebben onderling wel iets met elkaar te maken al lijkt dat op het eerste gezicht niet het geval te zijn. Het coronavirus mag wel de grootste schuldige van alle huidige ellende genoemd worden. De periode van ‘lockdown’ ligt ons allen nog uiterst vers in het geheugen en heeft honderdduizenden levens gekost. We hebben echter wel wat opgestoken van de ophokplicht. Een ding weten we nu zeker; ook de overheid wist er niet goed mee om te gaan en onderschatte in het begin het gevaar. Kortom: de overheid bestaat uit mensen net als u en ik. Daar is uiteraard niet iedereen het mee eens. Zo is er de organisatie ‘Viruswaanzin’. Deze ‘club’ die slechts uit twee mensen bestaat is er van overtuigd dat alle maatregelen tot indamming van het virus waanzinnig waren en eist het totaal afschaffen van alle nog resterende restricties. En zo zijn er nog een aantal van dat soort groepen. De argwaan ten top omdat zij menen dat we met zijn allen voor de gek gehouden zijn. Dan het anti-racismevuur. Als gevolg van weer een dodelijk politieoptreden jegens een zwarte man in de VS explodeerde de wereld in anti-racismedemonstraties, zo lijkt het wel. Het was de druppel die de emmer over deed lopen misschien ook mede door de opgekropte frustraties gedurende de lockdown.

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A. 

Aangeboren racisme

In Nederland uitte dat zich in een ware beeldenstorm waarbij de storm tracht om de beelden van natonale helden uit een ver verleden omver te krijgen. Zwarte Piet is ook zo’n ‘beeld’ dat nu het loodje lijkt te gaan leggen. Premier Rutte is na een telefoontje van de amerikaanse zwarte leider Jesse Jackson ‘om’ dus roetveegpiet krijgt ruim baan totdat een paar cultuurbarbaren daar weer bezwaar tegen maken. Als voorstander of gedoger van Zwarte Piet word je al gauw als racist beschouwd dus heb je de neiging om maar te zwijgen. Echter bijna iedereen heeft wel wat aangeboren racisme in zich al is het alleen maar vanwege de angst voor het onbekende dat andere rassen en culturen met zich mee brengen. Al dit culturele en verbale geweld gebeurt tegen de achtergrond van een verslechterende economie hetgeen veel mensen onzeker maakt, zowel financieel als anderszins. Ook u blijft dit alles niet bespaard. Is dat nu een reden om te wanhopen? Ik geloof het niet. Het kan u ook sterker maken. Leven met de opdracht aan u zelf om elke dag aan een oplossing te werken biedt soelaas. Het biedt rust en mogelijk een oplossing voor problemen. Verdeeldheid zaaien zoals sommigen doen maakt de problemen alleen maar erger. Als we als burgers eens wat meer die kant op werken dan kan de maatschappij op termijn misschien beter met problemen omgaan. Dan worden beeldenstormen misschien ook eens verleden tijd.

Robert Goesten
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden