Column: Niks geleerd

  Column

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Waar twee vechten hebben twee schuld. Met dat gezegde zijn wij als kinderen maar al te zeer groot gebracht in de hoop vredesstichters te zullen worden. In sommige gevallen is dat goed gelukt maar in andere lijkt het maar niet te willen lukken. Neem nou de gemeenteraad van Maasdriel. De wonden van het verleden zijn nauwelijks geheeld of ze worden bruut opengereten.

Deze maand is het een jaar geleden dat de oppositiepartijen VVD en GroenLinks/PvdA hun wantrouwen uitspraken met betrekking tot CDA-wethouder Peter de Vries, omdat hij een kunstje met een bestemmingsplan zou hebben geflikt om er zelf beter van te worden. Ik zal de ontwikkelingen van het afgelopen jaar niet eindeloos blijven herhalen. Feit is dat een onderzoek naar de kwestie is verricht dat aangaf dat de communicatie met de gemeenteraad over de kwestie onvoldoende was geweest.

De fractie van GroenLinks/PvdA had zelf aanvullend onderzoek gepleegd waaruit een aantal schijnbaar nieuwe feiten opborrelden. De VVD kwam ook met een aantal nieuwe gedetailleerde vragen over de kwestie. Dit alles was tegen het zere been van de coalitiepartijen CDA en SSM die de hele kwestie als afgedaan beschouwden en er tijdens de laatste raadsvergadering een dikke streep onder wilden zetten.

Na de nodige vijandelijkheden uitgewisseld te hebben werden twee moties ingediend. Een motie van wantrouwen tegen Peter de Vries én de burgemeester; de laatste zou informatie achtergehouden hebben en niet boven de partijen staan. Deze motie werd mede met hulp van D66 door de coalitiepartijen verworpen en de motie om een streep onder de hele kwestie te zetten werd door diezelfde meerderheid aangenomen. Daarbij vielen over en weer harde woorden, al of niet terecht.

Mooi niet! De hele affaire laat een aantal beschadigde personen achter, met aan kop: wethouder De Vries en burgemeester Van Kooten. De raadsleden gaan wat dat betreft ook niet vrijuit omdat de democratie met de hele gang van zaken niet gediend is geweest. Transparantie moet de basis zijn van democratisch handelen en die transparantie is ver te zoeken geweest.

Uiteindelijk had de coalitie genoeg van alles en gooide het slot er op. Daarmee is echter de basis gelegd voor het volgende conflict dat ongetwijfeld de vlammen weer zal doen oplaaien en de gewapende vrede weer in een politieke, en voor sommigen, persoonlijke oorlog zal veranderen. Een heet hangijzer is de verantwoording door burgemeester en wethouders van de betaling van ruim zes miljoen euro schadevergoeding aan een projectontwikkelaar waarover maar geen duidelijkheid komt. Met als bekend gevolg dat alle rede verdwijnt; de raad van Maasdriel heeft daar haar bedenkelijke reputatie op gebouwd.

Met dat alles is de sfeer totaal verpest, graven de politici zich diep in en zijn er alleen maar verliezers. Dat er politieke koppen zullen rollen is geen uitgemaakte zaak maar de grootste verliezer is al wel bekend: de Maasdrielse burger die waarschijnlijk moedeloos het hoofd laat hangen bij zoveel politiek geweld van politici die niks van het verleden geleerd hebben.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden