Logo carillon.nl


Zorgen

  Column

Column door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Hoe kan het zijn dat het hoge water in de Nederlandse rivieren mij herinnert aan het feit dat ook ik een dagje ouder word? Ik zal het u uitleggen. In het verre Michigan las en hoorde ik vorige week over de zware regenval die Duitsland, België en Limburg hebben geteisterd met als gevolg dat het water in de grote rivieren in Nederland naar recordstanden dreigde te stijgen. Op zich niets nieuws want dat gebeurt regelmatig en dat went tot op zekere hoogte. 

Echter, elke keer wanneer dat zich voor doet roept een stem in mijn hoofd: “Evacuatie, evacuatie!” Die stem doelt dan op de grote evacuatie van bewoners in onder andere de Bommelerwaard in januari en februari 1995 voor het gevaarlijk stijgende rivierwater. Dat is maar liefst zesentwintig jaar geleden. Ik was bijna vierendertig, nog piepjong, en nu ben ik zestig! We hadden als bewoners van de Bommelerwaard overigens nog nooit zoiets dergelijks meegemaakt. Hoge waterstanden hoorden bij het leven tussen de rivieren en werden voor lief genomen. 

Het kwam dan ook als een grote schok toen op 30 januari 1995 het evacuatiebevel werd gegeven voor grote delen van het rivierenland, inclusief de Bommelerwaard. Huis en haard werden soms op aanhangers geladen en naar drogere oorden gebracht. Hele gezinnen trokken in bij oma en opa die buiten het gebied woonden om het spannende verloop van de evacuatie af te wachten. Boeren zagen zich gedwongen om hun veestapel elders in Nederland onder te brengen en champignontelers zagen hun oogsten verpieteren. Bedrijven vielen stil en zo ook alle dorpen in de spookachtig achterblijvende waard. Het wassende water dreef een ieder ver weg.

Enkele ‘eigenwijzen’, waartoe ik mezelf ook reken, bleven achter om te wachten op wat zou komen. Als vrijwilliger werd ik door de gemeente ingezet voor allerlei klusjes, hopende dat het water niet onverwacht over de randen van mijn schoenen zou lopen. Het rivierengebied had in bijna tweehonderd jaar zeven dijkdoorbraken voor haar kiezen gekregen. De Bommelerwaard stroomde de laatste keer vol in het jaar 1861. In 1995 leek het er dan opnieuw van te gaan komen. Ook toen was overdadige regenval de oorzaak van alle ellende.

Het water bleef echter waar het was, aan de buitenzijde van de dijk. Op zaterdag 4 februari gaf de minister van binnenlandse zaken toestemming aan de bewoners van de Ooijpolder en het Land van Maas en Waal om terug te keren. Op zondag gold hetzelfde voor de evacués uit de Bommelerwaard. Diezelfde dag al kwamen er mensen terug en op maandag werd het van lieverlee drukker in de dorpen. 

Wat is er nu anders aan het gevaar voor overstroming dan destijds in 1995? Ten eerste is het hartje zomer en verwacht je geen extreem hoge waterstanden zoals die zich deze en vorige week hebben voorgedaan. Ten tweede zijn de dijken in het rivierengebied na de evacuatieperikelen danig versterkt en kan het veel hogere waterstanden aan dan voor 1995. Ik ben dan ook minder geschrokken van de dreiging van een nieuwe evacuatie dan van het feit dat de laatste al weer ruim zesentwintig jaar geleden is.

Meer berichten