Hallelujah!

  Column

Column door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

De kogel is door de kerk! De horde is genomen! Wat de gemeente Maasdriel een jaar lang onder de pet heeft gehouden lijkt eindelijk het daglicht te gaan zien! Althans, daar lijkt het op... Waar ik het over heb? In oktober van 2019 besliste de rechter dat de gemeente maar liefst bijna zeven miljoen euro moest betalen aan projectontwikkelaar Rubens Ontwikkeling B.V. De ontwikkelaar had in 2008 met de gemeente een overeenkomst gesloten voor een aanzienlijk woningbouwproject in Rossum. Kort daarna klopte de economische crisis op desastreuze wijze op de deur zodat er ineens geen woningen meer verkocht konden worden. Ook de gemeente stelde de voorbereiding van projecten uit waaronder dat in Rossum-Noord van Rubens.

In 2013 echter begon Nederland weer uit de crisis te herrijzen en de gemeente Maasdriel besloot weer toestemming te geven voor het aanvangen van nieuwe bouwprojecten. Zij trok echter het Rossumse plan Weteringshoek wel uit de bureaulade en dat van Rubens niet. De projectontwikkelaar heeft de gemeente toen onmiddellijk aansprakelijk gesteld voor het niet nakomen van de overeenkomst uit 2008 met als resultaat dat Maasdriel veroordeeld is tot het betalen van de gigantische schadevergoeding.

De gemeente heeft de schadevergoeding weliswaar gelijk betaald maar dat laat onverlet dat het voorval een enorme deuk heeft geslagen in de reservetank van de gemeente die uiteraard met belastinggeld van de burger gevuld is. De gemeente is vervolgens met de ontwikkelaar om tafel gaan zitten om te kijken of er toch nog een bouwproject mogelijk gemaakt kan worden. Wellicht niet zozeer om de initiatiefnemer te plezieren maar meer om wat van de schadevergoeding terug te beuren. Ondertussen is de gang van zaken die leidde tot de veroordeling nooit openbaar gemaakt of door de gemeenteraad onderzocht.

Daar gaat nu dus eindelijk verandering in komen. De raad wil het naadje van de kous weten en geeft de gemeentelijke rekenkamer opdracht voor een zogenaamd feitenonderzoek terwijl een politieke commissie vanuit de raad mede aanschuift. Dit alles om te voorkomen dat een dergelijke calamiteit opnieuw gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders dringt er echter op aan om het onderzoek, na afronding, niet gelijk openbaar te maken vanwege de lopende onderhandelingen met Rubens. Dat laatste is een redelijke voorwaarde. De gemeenteraad zal echter na de uiteindelijke openbaarmaking van het rapport conclusies moeten trekken. Met een hoogstwaarschijnlijk politiek gevoelige uitkomst is het de vraag of de raad dat op een objectieve wijze kan en zal doen. Immers, zodra er mogelijke politieke gevolgen voor een partij of politicus aan kleven willen standpunten nog wel eens radicaal veranderen.

Ondertussen is er alvast een eerste slachtoffer te noemen: de gemeentebegroting. Het onderzoek gaat namelijk twintigduizend euro kosten en dat komt bovenop het bedrag van de al reeds betaalde schadevergoeding. Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat…

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden