Column: Lessen leren

  Column

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

De gemeente Maasdriel zegt lessen geleerd te hebben uit de afhandeling van de omstreden integriteitskwestie rond CDA-wethouder De Vries. In het kort gezegd wilde de wethouder een in zijn bezit zijnd perceel grond in Rossum laten bestemmen voor woningbouw. Op zich niks vreemds aan, dat kan. Alleen werd de gemeenteraad daarvan pas heel laat op de hoogte gebracht, hetgeen tot een frontale botsing leidde tussen de oppositiepartijen VVD, PvdA/GL en D66 aan de ene kant en het CDA en SSM aan de andere. Immers, als er een wethouder of raadslid iets vraagt van de gemeente wordt daar door de gemeenteraad extra kritisch naar gekeken en die transparantie was er lange tijd niet. Het was dan ook oorlog in de raad een paar maanden geleden, waarbij zowel de wethouder als de burgemeester een motie van wantrouwen aan hun broek kregen. Die motie werd in meerderheid door de raad verworpen, maar het vuur zal bijna wel zeker ondergronds nog steeds doorwoeden.

De gemeente heeft nu na al die commotie de hele kwestie nog eens tegen het licht gehouden en geconcludeerd dat er aan de behandeling van de aanvraag van De Vries nogal wat schortte. Zo waren gespreksnotities niet opgeslagen of niet gemaakt waardoor er veel onduidelijk is gebleven. Dat wil de gemeente gaan verbeteren. Ook wordt er voortaan beter over gewaakt of een raads- of collegelid persoonlijke belangen heeft bij een bepaald voorstel zodat deze eventueel van stemming onthouden kan worden. Ook neemt het college van burgemeester en wethouders zich voor om beter te luisteren naar ambtenaren die een afwijkende mening over een bepaalde aanvraag hebben.

Dit alles is een goed begin. Het echte goede nieuws komt eigenlijk pas als de voorgestelde verbeteringen vruchten af blijken te werpen. Nog beter nieuws verwacht ik van de gemeenteraad zelf, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De verzamelde raadsleden zullen toch echt weer moeten proberen samen te werken om het beste voor de Maasdrielse burger uit de gemeentelijke molen te halen. Boosheid over de voorstellen van de oppositie of de coalitie is soms begrijpelijk, maar mag nooit in de weg van een gezamenlijk te volgen oplossing staan en ‘oorlog’ is in niemands belang.

Ik weet; dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Politiek blijft het werk van gedreven mensen die meestal van hun gelijk overtuigd zijn en dat ‘gelijk’ niet graag weggeven. En dan is er nog de controlefunctie van de gemeenteraad die het handelen van burgemeester en wethouders moet toetsen. Dat levert uiteraard spanningen op in de raad en daar dient men op een verantwoorde manier mee om te gaan. Daar valt wel het een en ander te leren. Een goede testcase is de kwestie van de ruim zes miljoen euro schadevergoeding die de gemeente aan een projectontwikkelaar moest betalen vanwege haar wanbeleid. Daar is nog steeds geen duidelijkheid over gegeven en dat begint niet lekker te ruiken. Hierin kan het college van de gemeente Maasdriel bewijzen dat zij genoeg zelfreinigend vermogen heeft om de raad en haar burgers op een open en eerlijke wijze in te lichten over het hoe en waarom. Het boetekleed hangt al klaar!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden