Bestuursleden van Stichting Dorp en Landschap wijzen de natuurliefhebbers op de soortenrijkdom op het ruïneterrein van Fort Sint Andries.
Bestuursleden van Stichting Dorp en Landschap wijzen de natuurliefhebbers op de soortenrijkdom op het ruïneterrein van Fort Sint Andries. (Foto: Loeki Bruinink)

'Het is nodig om te blijven piepen'

Fort Sint Andries heeft een eigen website. Deze werd afgelopen zaterdagochtend bij de Heerewaardense ruïne ten doop gehouden. Dat gebeurde onder de imposante lindeboom, voorafgaand aan de rondleiding die Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard voor donateurs en belangstellenden had georganiseerd. Alle aanwezigen surften gezamenlijk naar de nieuwe site. Die vertelt over de historie en de flora en fauna op en rond het fort. Een plek die de stichting koestert in haar Weeshuis van het Landschap.

door Loeki Bruinink

Heerewaarden - Wie Nieuw Fort Sint Andries bezoekt, moet weten dat hier 2.000 jaar geschiedenis ligt. Een plek vol verhalen, maar ook het thuishonk van onder meer de das, het rapunzelklokje en de zwartkop. Hier, bij de restanten van het militaire bouwwerk, gaan natuur en cultuur hand in hand. Het is dan ook terecht dat de stichting dit unieke stukje Maasdriel, waar Waal en Maas elkaar bijna raken, heeft ondergebracht in haar Weeshuis van het Landschap. Hierin stelt ze de flora en fauna veilig voor volgende generaties.

De belangstellenden die deze zaterdagochtend de weersvoorspellingen hebben genegeerd en toch zijn gekomen, worden beloond met zon, koffie en bevlogen verhalen. De drie bestuursleden van Stichting Dorp en Landschap, voorzitter Paul van Haren, Gijsbert Smit en Kees Frowein, leggen hart en ziel in het beschermen van hun leefomgeving. “Dat doen we volgens de strategie van onze voorganger Joost Beijaert. Die zei altijd: "Zorg dat je kunt meepraten, dat je aan tafel kunt komen, daar waar belangrijke beslissingen worden genomen over het landschap". Wij zijn dus geen dwarsligclub, maar willen samen optrekken met andere partijen.” Ze zoeken de dialoog met instanties als Staatsbosbeheer, waterschappen, Capreton, gemeenten en provincie. “Om ons landschap te behoeden voor onder meer vermesting, verdozing en ondoordacht maaibeleid is het nodig om te blijven piepen. Piep je niet, dan zijn ze je zo vergeten en verdwijnen rapporten ergens in een la. We zorgen dus dat we in het systeem blijven, op een positieve manier. Daar hebben we veel lol in.”

En het blijft niet zonder resultaat. Fort Sint Andries is daar een prima voorbeeld van. Met de ingrepen die de vrijwilligers rond het fort uitvoerden, is een uniek stukje natuur ontstaan. Het herbergt een schat aan plant- en diersoorten. Dat maakt de rondleiding wel duidelijk. Plantenkenners reageren blij op de aanwezigheid van agrimonie, knopig helmkruid, wouw, brunel en Sint-Janskruid. Al lopend worden ervaringen uitgewisseld over het spotten van de marter, bunzing, akkerhommel, putter, buizerd en bosuil. Laat je hier de natuur helemaal haar gang gaan, dan zou het fort binnen de kortste keren worden overwoekerd door braamstruiken. Door goed beheer neemt de soortenrijkdom toe.

Wie meer wil weten over dit bijzondere ruïnelandschap surft naar de nieuwe website www.fortstandries.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden