Column: Voltooid leven?

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Bent u vijfenvijftig jaar of ouder? Dan is het tijd voor een serieus gesprek.

Wie wel eens iemand op zijn of haar sterfbed heeft zien lijden weet er alles van. Euthanasie is een zegen. Immers, lijden met het vooruitzicht dat men weer herstelt kan acceptabel zijn. Lijden zonder uitzicht op herstel wordt echter inhumaan gevonden. Daarvoor is de euthansiewetgeving gemaakt. Al jaren functioneert deze naar believen waarbij mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden op eigen verzoek aan hun einde worden geholpen. Officieel zo'n achtendertighonderd keer in 2010. De euthanasiewetgeving biedt de garantie dat een arts niet in zijn eentje beslist op een verzoek van een patient. In die achtendertighonderd keer zijn uiteraard niet de voorvallen opgenomen waarbij een arts in overleg met de familie het lijden stopt zonder dat hieraan een formele procedure aan vooraf is gegaan. Deze zogenaamde illegale euthanasie wordt uiteraard niet gemeld en dus ook niet geteld. Hier bestaat in Nederland allang geen discussie meer over. Waar wel over gediscussieerd wordt is een langverwacht onderzoeksrapport over 'voltooid leven', dat onlangs het levenslicht zag. Daaruit blijkt dat ruim tienduizend mensen van vijfenvijftig jaar en ouder hun leven willen beëindigen zonder dat zij ernstig ziek zijn. Een veel grotere groep vijfenvijftig-plussers, ongeveer zesenzeventigduizend, is aanhoudend levensmoe, zonder dat ze ondraaglijk lijden. In de Tweede Kamer bereidt D66 momenteel een wetsvoorstel voor om mensen van vijfenzeventig jaar en ouder het recht te geven op vrijwillige euthanasie, ook als ze niet ondraaglijk lijden. De christelijke partijen in de regering zijn hier op tegen omdat zij eerder hulp willen bieden aan die mensen dan ze 'de dood in te jagen'.

Nederland is een liberaal en tolerant ingesteld land. Zeker als je het vergelijkt met een land als de Verenigde Staten waar euthanasie maar in een beperkt aantal staten geoorloofd is. Daar mogen we trots op zijn. Toen echter in Nederland in 2002 de euthanasiewet van kracht werd riepen de tegenstanders dat er spoedig sprake zou zijn van een glijdende schaal. Ofwel, er zouden in de toekomst nieuwe voorstellen komen om de tolerante houding ten opzichte van het vroegtijdig beëindigen van een leven te verruimen. Ze hebben gelijk gehad. Als de nieuwe wet op voordracht van D66 er komt is de norm 'ondraaglijk lijden' niet van toepassing en lijkt het voldoende als mensen zeggen dat ze genoeg hebben van het leven; een 'voltooid leven'. Maar wat als een oudere gepusht wordt door de eigen kinderen die genoeg hebben van opa of oma en het bijstaan van hun ouders niet meer willen of kunnen uitvoeren? Wat als de oudere slechts tijdelijk depressief is? Aan de andere kant heeft onderzoek, onder bijvoorbeeld parkinsonpatiënten, uitgewezen dat velen geen gebruik maken van de euthanasiemogelijkheid als ze maar weten dat het eventueel mogelijk is. Dus als u vijfenvijftig-plusser bent kunt u in de toekomt misschien zelf uitmaken of u van de stijler wordende glijdende schaal gebruik wenst te maken.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden