Column: Een vloek en een zegen

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Ik bekijk op de Amerikaanse televisie nog wel eens een aflevering van 'Walker, Texas Ranger'. Chuck Norris speelt in de tv-serie uit de jaren negentig de hoofdrol als politieman bij de fameuze Texas Rangers. Norris maakt in elke aflevering gehakt van de 'bad guys' die allemaal, geen enkele uitgezonderd, het loodje leggen. Natuurlijk wordt dat in de serie schromelijk overdreven maar het is niet voor niks dat het om Texas gaat. Texas staat bekend om zijn ruige mannenmentaliteit die je terug ziet in de wetgeving in die staat. Particulier wapenbezit is er praktisch onomstreden en de doodstraf wordt er nog regelmatig uitgesproken en uitgevoerd.

Met dat wapenbezit komt uiteraard ook wapergekletter voor zoals schietpartijen waarbij meerdere personen om het leven komen. Dat is overigens in heel Amerika het geval. Ik heb het al vaker geschreven: na elke schietpartij volgt er kort een discussie over het nut van dat wapenbezit. Die discussie wordt vervolgens door de meeste politici in een bureaulade weggestopt. Einde discussie. In staten zoals Texas is dat helemaal het geval. Daar wordt het wapenbezit en het recht op zelfverdediging als een elementair mensenrecht beschouwd. Meer nog dan elders.

Een goed voorbeeld was de schietpartij in een volle kerk op zondag 29 december van het afgelopen jaar. Een vermomde man schoot met een hagelgeweer twee mensen dood waarna hij onder vuur genomen werd door enkele kerkgangers die, geheel volgens Texaanse traditie, gewapend van huis waren gegaan. De eenenzeventigjarige Jack Wilson was het fortuinlijkste door de man recht door het hoofd te schieten waarbij deze op slag overleed.

Deze gang van zaken is een kolfje naar de hand van president Trump die openlijk promoot dat mensen in zo'n geval het recht maar in eigen hand moeten nemen. Hij beweert overigens steeds iets anders. Als rechtgeaard Nederlander snap ik best dat er mensen zijn die graag naar een schietbaan gaan om met een geweer of pistool prijs te schieten.

Dat doe je echter per definitie niet in een school of een kerk, wat in Amerika maar al te vaak gebeurt. Als dan de overheid niks of weinig doet om dodelijke wapens uit de handen van gestoorden en slechteriken te houden dan denk ik ook wel eens dat de burger zichzelf moet beschermen door gewapend over straat te gaan. Dat is in Nederland niet voor te stellen, maar in het land van de onbeperkte mogelijkheden en politici die bang zijn voor hun kiezers wordt je haast gedwongen om dan maar zelf actie te ondernemen. Je wilt je immers niet voorstellen wat er met al die kerkgangers zou zijn gebeurd als die dwaze schutter niet uitgeschakeld was. Een groot aantal slachtoffers en waarschijnlijk een schutter die zelfmoord pleegt, zonder dat het recht zijn vervolg krijgt, zou waarschijnlijk de uitkomst geweest zijn.

Er valt iets van die zelfverdedigingstactiek te zeggen, alhoewel voor eigen rechter spelen uit den boze zou moeten zijn en blijven. Ik schaf toch maar geen vuurwapen aan. Het is immers een vloek en een zegen en de vloek speelt voor mij nog steeds de boventoon. Ik houd het voorlopig maar op een enkele aflevering van 'Walker, Texas Ranger'.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden