Het bestuurscentrum van Maasdriel.
Het bestuurscentrum van Maasdriel. (Foto: Jan Piels)

40 jaar gemeentepolitiek, 40 jaar strijd

Gemeentepolitiek speelt een grotere rol in de levens van de doorsnee-burger dan de meesten van ons denken. Zo ook in de gemeente Maasdriel waar al 40 jaar lang Het Carillon verschijnt. Het blad rolde voor het eerst van de persen in 1979 in 'oud-Maasdriel', de kleinere gemeente bestaande uit de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem. In 1979 waren de gemeentebesturen in de Bommelerwaard vooral bezorgd over het zich roerende herindelingsspook.

door Robert Goesten

Regio - De regering in Den Haag wilde van de kleine gemeenten af en deze zoveel mogelijk samenvoegen. Er werd in de waard een referendum georganiseerd dat aangaf dat de burger geen herindeling beliefde. Toch zette 'Den Haag' door en kwam voor het zuidelijke deel van de waard met het voorstel om de gemeenten Hedel, Ammerzoden en Maasdriel samen te voegen. Die poging liep in juni 1986 in de Eerste Kamer spaak waardoor de hele operatie van de baan was. Dertien jaar lang was dat het geval totdat de waard op 1 januari 1999 in tweeën gedeeld werd, in een noordelijke gemeente Zaltbommel en een zuidelijke gemeente Maasdriel. De laatste gevormd door de voormalige gemeenten Heerewaarden, Rossum, Maasdriel, Hedel en Ammerzoden.

De burgemeester van Ammerzoden, Jan Pommer, werd de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Maasdriel. Begin januari 1999 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en de nieuwe club kon van start. Dat viel nog niet mee, want er waren gelijk financiële problemen. Deels als gevolg van lijken die uit de kast vielen en deels omdat het samenvoegen van gemeenten nu eenmaal geld kost en meestal meer dan beraamd. Kerkdriel werd met haar nog redelijk nieuwe gemeentehuis het bestuurlijk centrum en er werd een nieuwe raadszaal en kantorenvleugel aangebouwd. Het nieuwe college bestaande uit burgemeester Pommer, secretaris Jan Goedegebuure en de wethouders Cees Leenders, Piet Aarts, Ko Hooijmans en Bert van Kessel werkte in een goede samenwerking met de raad aan de nieuwe gemeente.

Echter, er ontstonden donkere wolken aan de politieke lucht. Mede als gevolg van wisselende verkiezingsresultaten en het wisselen van wethoudersposten ontstond steeds meer een ruziecultuur tussen raadsleden enerzijds en het college van burgemeester en wethouders anderzijds en tussen raadsleden onderling. Beschuldigingen van corruptie en het voortrekken van bepaalde burgers deden steeds vaker van zich spreken en het provinciebestuur besloot een onderzoek naar de Maasdrielse bestuurscultuur te laten verrichten.

De resultaten logen er begin 2011 niet om. Eén van de conclusies luidde: "De omgangsvormen zijn ruw, grof en onfatsoenlijk. Politiek gedrag staat vooral in dienst van het bereiken van politieke, niet-inhoudelijke doelen. Voortdurend worden de grenzen van het toelaatbare opgezocht." Als een van de mogelijke oplossingen werd het inzetten van een regeringscommissaris genoemd die het gehele gemeentebestuur vervangt.

Op 30 maart 2011 stapte het college op. Per 1 mei 2011 nam Dick de Cloe het stokje over als waarnemend burgemeester. De Cloe was door de commissaris van de koningin aangesteld met extra bevoegdheden. Zijn opdracht was om de gemeente Maasdriel een laatste kans te geven om schoon schip te maken. Als dit niet gebeurde, dan zou De Cloe mogelijk de status van regeringscommissaris krijgen.

In dat zelfde jaar ontstond er een crisis binnen de VVD-fractie en tussen deze fractie en haar wethouder Cees Sips. Sips stapte op en de fractie viel uiteen en hield maar twee leden over. De Cloe beschuldigde de VVD van machtsmisbruik en 'abominabel gedrag' in de kwestie rond Sips. De Cloe ging voortvarend te werk en oefende enorme druk uit op wethouders en raadsleden om eventueel op te stappen. De aanleiding daarvoor waren conclusies van diverse onderzoeken die aangaven dat er een 'angstcultuur' heerste op het gemeentehuis en dat het beter zou zijn wanneer 'oude vossen' hun biezen zouden pakken.

Diverse schandalen leidden er toe dat tussen 2005 en 2012 maar liefst vijf wethouders opstapten. Tussen de start van de gemeente in 1999 en heden heeft Maasdriel zelfs acht burgemeesters versleten.

Eind 2014 kreeg de gemeente voor het eerst sinds 2010 weer een vaste burgemeester, Henny van Kooten. Inmiddels is het politieke stof neergedaald en woedt er af en toe slechts een windje dat stiekem doet denken aan de roerige tijden van weleer.

Dan vreest men soms het gezegde: 'Wie wind zaait zal storm oogsten…'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden