Column: Alles goed?

Door Louis van der Sangen

Een vaak voorkomende vraag, die gesteld wordt als mensen elkaar voor korte of langere tijd niet gezien en of gesproken hebben. Mijn standaard antwoord is: "Nou, uuuh alles? Dat lijkt mij te ietsepietsie teveel gevraagd om daar allemaal antwoorden op te geven." Dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling. Maar toch gaat in enkele seconden van alles door het bolletje. In een week tijd gebeuren namelijk zoveel dingen en zijn er zoveel zaken en onderwerpen die de revue passeren. Als je dagelijks het nieuws volgt dan weet je van gekkigheid niet waar je aan zou moeten beginnen. Wereldnieuws zoals weer over die blonde bullebakken in de UK en de VS en hoeveel tijd zij nog krijgen? De Brexit? De vluchtelingen? De drama's in de koelwagens? De strijd tegen IS? De protesten? De MH17? De plastic soep?

Of over het landelijk nieuws zoals de zwarte versus de roetveeg piet? De stakingen die er waren en er weer zullen komen. De boeren, de bouwvakkers en de leerkrachten. Wie volgt? En luistert Den Haag echt wel? Ik hoorde al iets over een oproep om met duizenden winkelwagentjes over de A2 richting het Malieveld te gaan. Of over de peperdure JSF die meteen weer in de reparatie kan, omdat vermoedelijke een hoge pief zich interessant en belangrijk vond en vervolgens op het verkeerde blusknopje drukte. Verspilling van onze belastingcentjes? Over voetbal? Dat er weer daarvan zoveel op tv te zien is. Of dat 010 er nog iets van gaat bakken dit seizoen? Of dat mijn held Youp weer er bovenop komt? Het stikstof? Maximum snelheid? Autobranden en inbraken? De files? De steeds kortere lontjes? Het toenemend geweld? De criminaliteit? Het klimaat? Of plaatselijk nieuws zoals politieke en vooral de steeds weer terugkerende hele trage besluitvormingen. Het parkeerbeleid? Wordt het 'De Bommelwaard, het eiland tussen de rivieren'? En behouden de belangrijke kernen toch hun eigen identiteit? En wordt Zaltbommel dan de 'hoofdstad' van de Bommelerwaard? Of is het over een paar jaar De Bommelerwaard aan zee? Of zakelijk nieuws zoals: En wordt het al drukker? Hoe gaan de zaken? Of persoonlijk nieuws zoals: Hoe het gaat? Hoe was de vakantie? Hoe gaat het thuis? Heb je dit of dat gehoord en of gezien? Enzovoorts...

Alles goed? Een antwoord op al die voorbij schietende onderwerpen gaat dus nooit lukken. Maar voor wat betreft hetgeen waar je zicht en enige invloed op heb, dan moeten een of meerdere antwoorden daarop wel lukken. En afhankelijk van wie de vraag stelt, is een passend antwoord mogelijk. Wanneer deze vraag gesteld wordt als een soort van begroeting en de vraagsteller loopt vervolgens door, dan is het antwoord doorgaans ook kort. En gaan we weer snel over tot de orde van de dag. Maar wanneer de vraag wordt gesteld waarbij een duidelijke gemeende belangstelling wordt getoond en tijd wordt genomen, dan gebeurt het soms dat ik dan probeer een beknopte antwoord te geven over een aantal zaken.

We hebben nu eenmaal overal een mening over. En ze verschillen ook vaak. Gelukkig mag dat in dit landje. Het nadeel is dat het dan veel te lang duurt dat er echt doorgepakt wordt. Vergaderen, overleggen, commissies, zoeken naar draagvlakken en meerderheid. Om moe van te worden.

Meer berichten