Column: Niet alles kan

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

'Wanneer de boeren niet meer klagen nadert het einde der dagen'. Dat betekent zoveel als: 'de boeren klagen altijd' en vorige week kwam hun geklaag toch wel tot een hoogtepunt. Het rapport 'Niet Alles Kan' bepaalt namelijk dat de Nederlandse boer teveel stikstof produceert en daardoor een stap terug moet doen in de productie daarvan. Dat betekent voor de zoveelste keer dat de boer aan beperkende regels ondergeschikt gemaakt zal worden. Met z'n duizenden protesteerden ze in Den Haag, de bron van de grotendeels nog te verzinnen regelgeving. Waarschijnlijk tevergeefs want de politiek zal na een gerechtelijke uitspraak een scherper beleid moeten uitstippelen zodat de stikstofuitstoot verminderd wordt. Niet alleen de boeren worden daarvan het slachtoffer, maar ook meer dan achtienduizend grote en kleine bouwprojecten en natuurlijk de autobezitter. De boze trek naar Den Haag van de boeren met hun tractoren hebben het stikstofniveau in Nederland nog meer verhoogd zou je kunnen beredeneren. Wat is er dan mis met die stikstofuitstoot? Stikstof is klaarblijkelijk slecht voor de natuur in Nederland en ondanks dat de uitstoot van stikstof sinds de jaren negentig meer dan gehalveerd is, is het allemaal nog niet genoeg. En dus wordt er met een scheef oog gekeken naar de boer, de bouw en naar u.

De boer is de pineut omdat de veestapel weer teruggebracht dient te worden, waardoor veel boeren zullen moeten stoppen of failliet gaan. De bouw is de sigaar omdat door het verbieden van vooral grote bouwprojecten er weer een grote werkloosheid onder bouwvakkers zal ontstaan en mogelijk bouwbedrijven ten onder zullen gaan. Last but not least bent u als autobezitter de klos omdat door verkeersmaatregelen, en ongetwijfeld belastingmaatregelen, geprobeerd zal worden u uit de auto te jagen. Waar hebben al die slachtoffers van de te bedenken maatregelen dit aan te danken? Volgens de beleidsmakers en de milieuverdedigers heeft de mens natuur nodig om gelukkig te worden. Ook in het kleine Nederland waar al gewoekerd wordt met de beschikbare ruimte. Er worden op de meest onlogische plekken natuurgebieden benoemd omdat het nou eenmaal zou moeten. Er worden allerlei uitheemse diersoorten ingevoerd waarvan een deel crepeert omdat ze niet in de Lage Landen thuis hoort. Ja, zelfs de wolf is welkom in ons langzaam versteende landje. Er werden natuurgebieden gesticht rondom bestaande boerderijen en vlakbij stedelijke gebieden. Onvermijdelijk omdat het land zo vol is, maar toch. Die onwijsheden zijn nu de oorzaak van alle onrust en ellende. Maar niet getreurd; de Haagse politiek broeit op een oplossing. Die zal er ongetwijfeld komen met alle gevolgen van dien. De boeren zullen misschien weer protesteren en het geduld en begrip van de Nederlanders voor die overlast zal snel afnemen. Verdeel en heers wordt het credo. De overige lastdragers zullen zich weer schikken, ook als een en ander een nieuwe economische recessie inluidt. Het aantal natuurgebieden blijft echter uitbreiden. Omdat niet alles kan...

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden