Van links naar rechts: Aftredend voorzitter Sherry van der Velden, Alois van Doornmalen, Paul van Dijk, Roland Gieles en Mieke Sanders.
Van links naar rechts: Aftredend voorzitter Sherry van der Velden, Alois van Doornmalen, Paul van Dijk, Roland Gieles en Mieke Sanders.

Alois van Doornmalen wint Jan van Heeswijkprijs

Afgelopen zaterdag vierde de historische Kring Bommelerwaard haar 55-jarige bestaan. Op deze dag werd de Jan van Heeswijkprijs uitgereikt aan Alois van Doornmalen. Daarnaast nam Sherry van der Velden afscheid als voorzitter en werd zijn opvolger, Michiel de Graaf, bekend gemaakt.

Zaltbommel - De Historische Kring Bommelerwaard werd 55 jaar geleden opgericht met als doel de historie van de Bommelerwaard onder het voetlicht brengen. Dat dit aardig is gelukt blijkt uit het feit dat de vereniging inmiddels ruim 400 leden heeft, drie keer per jaar een eigen tijdschrift publiceert, regelmatig lezingen en een jaarlijks uitje organiseert, een boekenfonds heeft en één keer in de vijf jaar de Jan van Heeswijk prijs uitdeelt. Deze prijs wordt ieder lustrum uitgereikt aan een persoon, groep van personen of een instelling die zich de voorafgaande vijf jaren nadrukkelijk heeft gemanifesteerd op het gebied van de Bommelerwaardse historie. Afgelopen zaterdag was Alois van Doornmalen de winnaar van deze prijs.

Van Doornmalen deed 20 jaar lang onderzoek naar de oorsprong van Kasteel Ammersoyen. In 2017 promoveerde hij op dit onderwerp. Inmiddels is zijn proefschrift 'De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied' ook in boekvorm verschenen. De andere genomineerden waren Paul van Dijk, Roland Gieles en de projectgroep de Versterkte Stad, die werd vertegenwoordigd door Mieke Sanders.

Oud-arts Van Dijk maakte de website www.ruiterstraat.nl over de geschiedenis van de Ruiterstraat in Zaltbommel. Aan de hand van ruim 140 gesprekken archiefonderzoek maakte hij een zeer uitgebreide documentatie over de geschiedenis van deze straat.

Kunsthistoricus Roland Gieles, is conservator van het stadskasteel en organiseerde de tentoonstelling 'onder de St. Maarten'. De expositie gaat over meubel- en koperwerkplaats Onder de Sint Maarten, die aan het begin van de 20e eeuw erg beroemd was.

Ambtenaar monumentenzorg en archeologie Mieke Sanders was aanwezig namens de Versterkte stad, een project waar zij aanjager en aanspreekpunt van is. De Versterkte stad is een publicatie waarbij bouwhistorische onderzoeken naar de Stadsmuur Zaltbommel uitgangspunt zijn geweest. Verschillende deskundigen hebben een bijdrage geleverd aan deze publicatie.

De jury vertelde dat het kiezen van een winnaar was als het kiezen tussen 'appels, peren, pruimen en perziken'. Toch hebben ze, na een goede discussie, voor Alois van Doornmalen als winnaar gekozen.

Voorzitter
Aansluitend op de verkiezingen nam Sherry va der Velden afscheid na ruim 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de Historische Kring Bommelerwaard. Ook werd de opvolger van de oude voorzitter, Michiel de Raaf, voorgesteld.

Hierna volgde een lezing van Wim Daniëls over de geschiedenis van 'het dorp', wat eveneens de titel is van zijn nieuwe boek. Schrijver en columnist Daniëls vertelde over typische dorpse fenomenen en aangelegenheden. Ook legde hij uit dat het dorp niet dood is, maar wel noodgedwongen is veranderd. Met zijn informatieve, maar toch komische wijze van vertellen had Daniëls regelmatig de lachers op zijn hand.

Toekomst
De levendige bijeenkomst liet zien dat de Historische Kring Bommelerwaard ook zeker een toekomst heeft. Naast de start van de nieuwe voorzitter, lanceert de vereniging volgende week ook haar nieuwe website en een facebookpagina. Vanaf dat moment kunnen nieuwe leden zich weer via de website aanmelden. Tot die tijd kan dat via het e-mailadres info@hkbommelerwaard.nl. Een lidmaatschap kost 18 euro per jaar.

Meer berichten