Column: Een venijnig steekspel

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

'Het kan verkeren', die uitdrukking is vooral van toepassing op het doen en laten van de Maasdrielse gemeenteraad. Afgelopen week was het weer raak. Na een lange periode van rust ontploften de verhoudingen in de raad opnieuw. In de raadsvergadering van juni had de VVD een motie van wantrouwen ingediend tegen CDA-wethouder de Vries omdat deze een zelfverrijkingsspelletje zou hebben gespeeld met het bestemmingsplan Buitengebied. Burgemeester van Kooten smoorde de motie in de kiem omdat voor integriteitskwesties een andere procedure gold, namelijk eerst een gesprek met hem. De fracties van Groen Links/PvdA en D66 sloten zich bij de kritiek van de VVD aan. De actie van de VVD was achteraf gezien een onnodige actie. Burgemeester van Kooten heeft tijdens de zomer namelijk door twee hotemetoten op het gebied van ruimtelijke ordening en gemeenterecht een onderzoek naar het vermeende machtsmisbruik door De Vries laten instellen en de onderzoekers concludeerden dat daar geen sprake van is. Wel had de communicatie naar de raad beter gekund om het gedoe dat is ontstaan te voorkomen. De oppositiepartijen gingen diep door het stof en de VVD bood haar excuses aan de wethouder en de raad aan. Zij verdedigde zich met het feit dat zij veel eerder al contact met de burgemeester had opgenomen maar dat daar onvoldoende gevolg aan was gegeven. Zodoende had de partij geen keuze, aldus de fractieleden. Burgemeester van Kooten beaamde het mank gaan van de communicatie en trok mede het boetekleed aan.

Het CDA was echter furieus. Zij verweet de oppositie 'oude vossenpolitiek', 'doldriest optreden' en het opnieuw oproepen van de oude 'afrekencultuur' waar Maasdriel zo lang om bekend heeft gestaan. Volgens haar heeft de oppositie met haar acties de broze samenwerking teniet gedaan en de deur hard dichtgeslagen. De CDA-fractie vond excuses aan de gehele Maasdrielse bevolking op zijn plaats. Samen Sterk Maasdriel oordeelde milder en waardeerde de excuses van de VVD.

Op 10 juli schreef ik in mijn column 'Rust Roest' dat de VVD met haar motie een vorm van lef had getoond omdat het ook heel erg mis kon gaan. Dat laatste is gebeurd. Maar gezien de uitleg van de VVD en het falen van de onderlinge communicatie, zoals in het onderzoeksrapport is gesteld en door de burgemeester werd beaamd, is het enigszins te begrijpen dat de motiestap gemaakt is. De achteraf te betreuren inbreuk op de integriteit van de wethouder is er echter niet minder door. Dat het CDA zo boos is over de actie tegen haar wethouder is ook begrijpelijk. Echter, met de agressieve manier waarop de verschillende fractieleden uithaalden naar de oppositie hebben zij de situatie in de raad nog verder gerijpt voor een escalatie en een terugkeer naar de vechtcultuur van weleer. Er rest dan ook maar een conclusie na dit venijnige steekspel. Deze kater kent alleen maar verliezers en er zal onderling serieus gesproken moeten worden over hoe hier in de toekomst mee om wordt gegaan. Een schone bemiddelingstaak voor Van Kooten, want uiteindelijk horen alle raadsleden maar een doel te dienen: het welzijn van de gemeenschap Maasdriel.

Meer berichten