De jongeren brachten in zelfgemaakte (kartonnen)hutjes de nacht door in Well.
De jongeren brachten in zelfgemaakte (kartonnen)hutjes de nacht door in Well. (Foto: Mirjam Duijts-As)

Voor één nacht geen dak boven je hoofd

Hoe het voelt om, al is het maar voor één nachtje, zonder een echt dak boven het hoofd te moeten slapen? Dat ervoeren jongeren zaterdagnacht in Well. Het terrein rondom de pittoreske hervormde kerk werd zaterdag omgevormd tot een echte krottenwijk. Geen luxe tentjes, maar eigengebouwde hutjes van karton en plastic moeten de jongeren voor de nacht beschermen. Op deze manier kunnen jongeren zich een heel klein beetje verplaatsen in leeftijdgenoten die, elders in de wereld, altijd zo moeten leven.

door Mirjam Duijts-As

Well - Het project Nacht zonder Dak wordt al heel wat jaren op veel plaatsen in Nederland georganiseerd door TEAR , een organisatie die op vele locaties in de wereld mensen helpt op te staan tegen armoede. In de Bommelerwaard is Nacht zonder Dak een initiatief van enkele protestante gemeenten onder de naam Regionaal Jongerenwerk Bommelerwaard waarbij ook Katholiek Bommelerwaard zich heeft aangesloten.

De locatie van deze krottenwijk voor één dag rouleert. Zo stond hij eerder in Heerwaarden, Rossum en Kerkdriel. Met hun actie halen de jongeren geld op ten gunste van projecten speciaal voor straatkinderen. Met zowel het sponsorgeld als de collectes van de deelnemende kerken, hopen zij op 3.000 euro. Dit jaar wordt heel speciaal de situatie van veel jongeren in India belicht. Een land waar de kloof tussen arm en rijk heel groot en schrijnend is.

Het weer is de jongeren deze dag goed gezind. Zonder al te veel regendruppels lukt het de jongeren hun kartonnen hutjes te bouwen. Voor de zekerheid worden deze afgedekt met wat plastic. Mariëlle en Marit, twee vriendinnen van 15 jaar, zijn zichtbaar trots op hun onderkomen voor één nacht. Zij hebben ervaring, want ze doen al voor de derde keer mee. Even verder hebben de jongens een hut, terwijl er ook een gemengde hut is waar tien jongens en meiden samen de nacht doorbrengen. "Het wordt koud vannacht dus met veel slapen is het warmer", lichten zij hun keuze toe.

Het programma voorziet in een dagprogramma waar ook kinderen vanaf acht jaar aan mogen deelnemen, het blijven slapen is alleen voor de jongeren. Aan het begin van de avond is er in de mooie Wellse kerk een presentatie waarin de 'daklozen' kennismaken met wat echt dakloos zijn, is. Kinderen en jongeren die in een spiraal van armoede en gebrek aan onderwijs te maken hebben met uitbuiting en uitzichtloosheid. Het is deze spiraal die moet worden doorbroken.

Voordat de jongeren onder de wol kruipen, hebben zij nog een lange avond waarin zij hun creatieve talenten gebruiken, onder andere bij het decoreren van t-shirts. Natuurlijk ontbreekt het kampvuur niet, zodat zij goed warm aan hun nacht beginnen.

Om 10.00 uur de volgende dag vormt de kerkdienst de afsluiting van een lange dag met een nog langere nacht. Anders dan hun arme dakloze leeftijdsgenootjes wacht hen thuis een warm bed waarin de meeste deelnemers nog een paar uurtjes kunnen bijslapen.

Meer berichten