Column: Het boerkaverbod

Foto:

Door Jules Leerintveld

Vrijheid is voor mij dat je mag zeggen wat je denkt, dat je je eigen keuzes mag maken en dat je recht hebt op een eerlijk proces. Wereldwijd is er één organisatie die probeert schendingen van mensenrechten te voorkomen en voor slachtoffers daarvan op te komen. Ze is niet politiek gebonden, dus onpartijdig en onafhankelijk. Ze is tegen marteling, tegen doodstraf en tegen discriminatie. Dertig jaar ben ik lid van die organisatie: Amnesty International. Jarenlang heb ik gecollecteerd en brieven geschreven naar mensen die in de gevangenis zaten vanwege hun overtuiging.

Anno 2019 verkondigt Amnesty International dat een boerkaverbod in strijd is met internationale mensenrechten. Elke vrouw vrij van dwang dient zelf te bepalen of en hoe zij uiting wil geven aan haar godsdienstige overtuiging. Juridisch gezien heeft Amnesty volledig gelijk. Maar je laat in dit geval de verkeerde vrijheid prevaleren boven de symboliek van een boerka. Mij maakt het niet uit of je wel of niet een boerka of hoofddoek draagt. Het gaat mij erom dat in veel islamitische landen een boerka (en in mindere mate een hoofddoek) symbool is van onderdrukking van vrouwen, en juist van hun vrijheid worden beroofd.

In menig islamitisch land hebben vrouwen helemaal geen keuze en moeten onder druk van hun overheid een hoofddoek, boerka, etc. dragen. Als je daar voor jezelf opkomt als vrouw en andere kleding wilt dragen, liggen verbanning, uitsluiting, flinke lijfstraffen en/of gevangenisstraf op de loer. Hoezo vrijheid?

Mannen bepalen in deze landen welke kleding vrouwen moeten dragen, mannen bepalen of vrouwen onderwijs mogen volgen, mannen bepalen of vrouwen mogen reizen, mannen bepalen of vrouwen naar de markt mogen, mannen bepalen welke vriendschappen ze mogen aangaan. Hoezo vrijheid?

In sommige islamitische landen proberen vrouwen, met gevaar voor eigen leven, de hoofdbedekking af te gooien. Hoezo vrijheid?

Een stap verder dan de boerka: veel islamitische vrouwen in Nederland zeggen dat het dragen van een hoofddoek hun vrije keuze is. Dat mag, want in Nederland heb je keuzevrijheid. Maar ik zou het aantal vrouwen in Nederland niet graag de kost geven dat een hoofddoek moet dragen vanwege de opgelegde druk door mannen. Hoezo vrijheid?

Wijk je als moslim af van de norm, dan wordt je verketterd door je eigen geloofsgenoten. Hoezo vrijheid?

Volgens nikaabdraagsters wordt door het boerkaverbod de godsdienstvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw geschonden. De paradox is echter dat het dragen van een hoofddoek hier een symbool van keuzevrijheid kán zijn, maar in de meeste moslimlanden juist een symbool is van onderdrukking door mannen. Waarmee wil je je als moslimvrouw in Nederland afficheren?

Vrijheid is:
door het lijden van anderen geraakt worden
jouw waarheid niet stellen boven die van een ander
geloven in het meest fundamentele: naastenliefde

Noch de 'boerkavrouwen', noch Amnesty laat ik mijn gevoel wat vrijheid is afnemen. Amnesty International was voor mij de enige echte Partij Voor de Vrijheid. Was, want ik heb mijn lidmaatschap opgezegd.

Meer berichten