Column: Kiezersbedrog

door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Vorige week moest ik in een ziekenhuis een kleine operatie ondergaan. Tijdens mijn recentelijk verblijf in het goeie oude Nederland had ik me letterlijk vertild en de daardoor ontstane schade moest operatief hersteld worden. Je vertillen kan soms grote gevolgen hebben niet alleen fysiek maar ook psychologisch. Nou had ik van dat laatste weinig last en na een uurtje narcose was alles weer gerepareerd. De psychologische nawerking van een 'vertilling' is waarschijnlijk makkelijker te vinden in kringen binnen de Maasdrielse gemeenteraad. Onlangs kreeg de raad een verzoek voor de bouw van drie windmolens op haar bord gelegd. Deze subsidieslurpers zijn gepland in het buitengebied van het landelijke en nog authentieke dorp Hoenzadriel. Omdat de raad kritisch was ten aanzien van de plannen besloot men het college van burgemeester en wethouders een onderzoek in te laten stellen naar de effecten van de turbines op het milieu. Er waren immers al diverse kritische geluiden te vernemen vanuit Hoenzadriel. Dat onderzoeksrapport was tijdens de laatste raadsvergadering nog niet gereed en het college pleitte dan ook voor uitstel van de beslissing door de gemeenteraad op het door de initiatiefnemers ingediend principeverzoek. Zorgvuldige omgang met het onderzoek was geboden. Immers, in Zaltbommel komen inmiddels al een aantal windturbines in een zogenaamd 'windpark', zonder dat de gemeente Zaltbommel daar goedkeuring aan heeft gegeven. De benaming 'windpark' moet de criticasters de wind uit de zeilen nemen want het woord 'park' voelt immers zacht en aantrekkelijk aan.

Niets is verder van de waarheid, want de turbines zullen voor de komende dertig jaar de horizon van de Bommelerwaard verpesten. Enfin, de raad besloot na enige discussie dat het principeverzoek voor de bouw van de turbines in Hoenzadriel positief beoordeelt dient te worden. De meerderheid van de raad deed dat en die meerderheid bestaat uit de partijen CDA en Samen Sterk Maasdriel, de zogenaamde coalitiepartijen. Op zich niets vreemds aan, iedereen mag zijn eigen mening verkondigen, ware het niet zo dat deze partijen amper een jaar geleden in hun 'Bestuursakkoord 2018-2022' aankondigden dat windmolens niet welkom zullen zijn binnen de gemeente Maasdriel. De zorg om het Bommelerwaardse landschap moet daarin een rol hebben gespeeld lijkt mij. Waarom dan nu die radicale ommekeer in beleid? Het is dan weliswaar 'maar' een principeverzoek, maar het schept wel verwachtingen en het geeft nog maar eens aan dat dezelfde partijen die het bestuursakkoord hebben opgesteld maar losjes omgaan met hun principes. Principes waar de kiezer op zou moeten kunnen bouwen, ook wanneer de rest van Nederland het in de kop slaat voor wat betreft milieumaatregelen die soms kant nog wal raken. Het staaltje 'voortschrijdend inzicht' van de Maasdrielse raad riekt dan ook meer naar kiezersbedrog, dan iets anders. Het is nog lang eer er weer verkiezingen zijn, moet men gedacht hebben. De kiezer is daarnaast erg vergeetachtig. Of vertilt de coalitie in de raad zich met deze kwestie? Alsof zij ook onder narcose gebracht moet worden?

Meer berichten