Column: Laatste waarschuwing

Door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Het is alweer half juni en u heeft een vakantie tegoed of u bent al weg. Misschien blijft u wel thuis want 'Oost West, Thuis Best' geldt nog steeds voor veel Nederlanders. Grote kans dat u nog naar de Verenigde Staten vertrekt voor een mooie vakantie, want zo'n zeshonderdduizend Nederlanders doen dat ieder jaar. Zij bereiden zich voor door tevoren mooie plekjes in de catalogi en op internet op te zoeken of misschien gaan sommigen wel 'op de bonnefooi' weg. Het eerste waar u zich op zou moeten voorbereiden is de gang door de Amerikaanse douane in de stad waar u landt. Die vaak nors kijkende zwart geuniformeerde lieden hebben het beste met de veiligheid van hun land voor en zijn vaak kritisch omtrent uw bedoelingen.

Vervolgens haalt u uw koffer op. Vluchten uit Nederland zijn meestal automatisch 'drugsverdacht' vanwege de tolerante houding van ons land ten aanzien van het bezit van softdrugs. Ik doe niet mee aan het bezit van drugs en was dan ook eens verbaasd toen een douanebeambte met zijn speurhond, een beagle met een 'U.S. Customs' vest aan, halt hield bij mijn koffer. Of ik drugs in mijn koffer had. "No", was het antwoord. "Etenswaren dan?" Opnieuw een overtuigd 'no' van mijn zijde. De hond bleef echter kwispelen en toen herinnerde ik me ineens de boterhammen die ik als zuunige Hollander van thuis mee had genomen. Maar die had ik in het vliegtuig al opgegeten, was mijn reactie. De beagle rook dat echter nog steeds. Waarschijnlijk omdat ook hij vond dat het brood uit Nederland vele malen lekkerder is dan dat uit het land van de cowboys en indianen.

De tweede douanebarriere vraagt nogmaals of u etenswaren mee hebt gebracht en de koffer gaat soms door de scanner. Ik heb huilende vrouwen uit het verre oosten gezien die hun hele tas vol eten hadden gestouwd en het allemaal tegen betaling van een boete achter moesten laten. "U mag het hebben", riepen ze tegen de beambten die onverbiddelijk antwoordden dat het allemaal vernietigd wordt. Zou het? Feit is dat je geen etenswaren mee mag brengen tenzij het op Schiphol gekocht is. Als er drugs in de bagage gevonden, wordt loopt u grote kans uw vakantie 'in jail' door te brengen. De straffen zijn niet te zuinig in Amerika.

Sinds de terroristische aanslagen op 11 september 2001 is de Amerikaanse overheid zeer gespitst op de aanwezigheid van wapens en mogelijke bommen aan boord van een vliegtuig. Omdat wapenbezit in Amerika een grondrecht is en Amerikanen daar heel losjes mee om gaan, worden er nog wel eens pistolen of messen in de handbagage aangetroffen. Wat de wapenbezitter daarmee bezielt is een groot vraagteken, want je wordt op die manier altijd gepakt.

Van een andere vorm van domheid getuigt het volgende voorval. Enkele jaren geleden checkte een man een viool in dat in een zo'n typische vioolkoffer zat. Toen hem de vraag werd gesteld wat er in de vioolkoffer zat antwoordde hij: "Wat denkt u nou zelf wat daar in zit, een bom soms?" De uiting van het woordje 'bom' deed hem in de gevangenis belanden, want hij had de luchthaven, de mensen en de vliegtuigen in gevaar gebracht door te suggereren dat er mogelijkerwijs een bom in zat... Ik raad u dan ook van harte aan zijn gedrag niet te kopiëren als u een viool meeneemt. Zelfs niet als het een Stradivarius is...

Meer berichten