Linda Franken, Coördinator buurtbemiddeling bij ElkWelzijn: "Mensen zijn opgelucht dat het conflict op deze manier kan worden opgelost."
Linda Franken, Coördinator buurtbemiddeling bij ElkWelzijn: "Mensen zijn opgelucht dat het conflict op deze manier kan worden opgelost."

Samen met je buren overlast oplossen

Erger je je groen en geel aan het parkeergedrag van je buurman? Of aan de buurhond die zijn drol steevast in jouw tuin draait? Dikke kans dat jouw irritatie zich langzaam ontwikkelt tot frustratie.Terwijl de betreffende buren daar misschien helemaal geen weet van hebben. Sinds afgelopen maart kun je in Maasdriel met buurtbemiddeling dit soort situaties vreedzaam oplossen.

door Loeki Bruinink

KerkdrielLinda Franken heeft al heel wat burenconflicten voorbij zien komen in de zeven jaar dat ze als Coördinator Buurtbemiddeling werkt. "Het zijn vaak dagelijkse ergernissen die je woonplezier danig kunnen verpesten." Sinds maart kunnen inwoners van de gemeente Maasdriel een beroep doen op de buurtbemiddelaars van de Culemborgse organisatie ElkWelzijn. "Het is een laagdrempelige manier om conflicten tussen buren op te lossen. Hiervoor zetten we speciaal getrainde vrijwilligers in. Zij vellen geen oordeel, maar werken gezamenlijk naar de gewenste situatie toe. Is er al een procedure gestart of betreft het een familievete of psychiatrische- of verslavingsproblematiek? Dan is buurtbemiddeling ongeschikt."

Bij een burenconflict kun je rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling. Ook politie, woningcorporatie of gemeente kan het eerste contact leggen. "Er zijn geen kosten aan verbonden. Je moet wel open staan voor het zoeken naar een acceptabele oplossing voor beide partijen. Soms volstaat een coachingsgesprek: we geven tips waarmee je naar je buren kunt stappen. Die zijn zich vaak van geen kwaad bewust en willen er graag samen uit komen." Buurtbemiddelaars werken in tweetallen, om de neutraliteit te bevorderen. Zij luisteren naar degene die overlast ervaart. Daarna leggen ze contact met de betreffende buren. Als beide partijen daarmee instemmen, volgt een gesprek op neutraal terrein. "Dan leggen we wensen naast elkaar en zoeken we samen naar een oplossing. De gemaakte afspraken kun je schriftelijk vastleggen. Meestal volstaat handen schudden." Het kan zijn dat de situatie na verloop van tijd weer verslechtert. "In het bemiddelingsgesprek anticiperen we daarop. We spreken af wat de betrokkenen in zo'n geval kunnen doen. Bijvoorbeeld dat de buurvrouwen het gesprek met elkaar aangaan in plaats van hun heetgebakerde echtgenoten." Zes weken na de bemiddeling neemt ElkWelzijn contact op, om te kijken hoe het gaat. Komen de buren er ondanks buurtbemiddeling niet uit, dan pakt de woningcorporatie, politie of gemeente het verder op. "De gang naar de rechter is een laatste middel. Als die uitspraak heeft gedaan, is de kans groot dat de verhoudingen verstoord blijven. Onze jaarcijfers laten zien dat we in 67% van de gevallen een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van conflicten. Daardoor kunnen mensen weer met plezier naast elkaar leven. Dat geeft zo'n voldoening. We zoeken nog vrijwilligers, dus meld je vooral bij ons aan!"

www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling

Meer berichten