Foto: Hans van Oosterhoudt

Stem!

Door Robert Goesten

In mei 1979 mocht ik voor de eerste keer stemmen en wat was ik enthousiast! Ik was al jaren politiek bewust; wist precies welke partij de mijne was en waar deze voor stond. Geen protestpartij voor een jonge gast die overal tegen was maar een degelijke liberale partij die gelooft in de waarden van ieder individu. U mag zelf invullen welke dat was. Ik was enthousiast want eindelijk zou er naar mij geluisterd moeten worden... Dat laatste is uiteraard tegengevallen vooral omdat het toen verkiezingen voor het Europese Parlement betrof. Maar wist ik veel; ik was zo groen als gras en vooral idealistich. Idealisme is vaak wat je verliest als je ouder wordt maar ik meen toch nog een aardig portie bij me te dragen. In het geval van europese verkiezingen is het echter moeilijk om enthousiast te worden en dat idealisme een voedingsbodem te gunnen. Net als de meeste nederlanders zie ik ook hoe lastig het is voor de Europese Unie om eensgezind te zijn met achtentwintig landen die allereerst ieder voor hun eigen hachje opkomen. 'Onmacht en Verdeeldheid' zou een prima wapenspreuk voor 'Europa' kunnen zijn. Het parlement loopt daarbij op kop. Zij gedraagt zich vaak als loopjongen van de landen waar de parlementariers thuis horen en wordt constant belaagd door grote en kleine schandaaltjes vaak veroorzaakt door de leden zelf. Maar het parlement wordt in ieder geval nog democratisch gekozen door ons, de kiezers. Dat kun je niet zeggen van de andere beleidsmakers zoals de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, de Europese Raad en de voorzitter daarvan, de Europese President.

Het toppunt van ondemocratisch handelen

Een president die een heel werelddeel vertegenwoordigt maar die niet democratisch door haar burgers is gekozen is wel het toppunt van ondemocratisch handelen. In die lijn doordenkend is het dan ook makkelijk voor te stellen dat het de raden met ministers van de lidstaten en niet te vergeten de leiders van Frankrijk en Duitsland zijn die het beleid bepalen en de dienst uitmaken. De engelse bevolking zag dat ook en koos in een referendum voor de 'Brexit', de uittreding uit de Unie. Dat lijkt ook geen optie want zie in wat voor een puinhoop zij beland zijn. Nee, voor mij geen uittreding door Nederland, de Nexit. Partijen die dat promoten weten volgens mij verdomde goed dat de nederlanders daar niet voor zullen kiezen anders riepen zijn niet zo hard. Dat is nu eenmaal politiek. Onderzoeksbureau's voorspellen intussen dat de europese parlementsverkiezingen van volgende week een grotere opkomst op zullen leveren dan de zevenendertig procent van vijf jaar geleden. Vierenveertig tot vierenvijftig procent is de verwachting. Daar hoort u ook bij want het is ondanks alles toch goed om van uw stemrecht gebruik te maken. Europa heeft teveel te doen gehad met jaren waarin niemand mocht stemmen. Ik heb inmiddels vanuit Michigan mijn stem al uitgebracht. Het woord is aan u. Laat de democratie, hoe beperkt ook, zegevieren met uw stem. Al is het maar een proteststem op de Piratenpartij!

Robert Goesten
Meer berichten