Alweer verkiezingen?

door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Het houdt niet gauw op in een democratie. Verkiezingen voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. De laatste twee zijn op 20 maart aanstaande aan de beurt, waarbij die van de Provinciale Staten tevens indirect die van de Eerste Kamer zijn. Het kiezen van die senatoren werd door de uitvinders van de Nederlandse grondwet kennelijk niet aan de gewone burgers toevertrouwd. Stel je immers eens voor dat de burger echt macht krijgt. Ik weet zeker dat u al zit te springen om het stemhokje in de schieten met uw scherp geslepen rode potlood in de aanslag. Maar niet echt. Immers, u vindt dat u niks hebt met het provinciebestuur en al helemaal niet met het waterschap. Toch hebt u meer met die instanties dan u denkt. Misschien geen sympathie maar wel een zekere verbondenheid. Die verbondenheid zit hem in wat bijvoorbeeld het Waterschap Rivierenland doet. Het waterschapsbestuur dat verkiesbaar is, werkt als een soort gemeenteraad en zorgt voor veilige dijken bij hoog water en het zuivert het rioolwater. Het zorgt voor schoon recreatiewater en voor goed functionerende sluizen en polderwaterbeheer. Voor dat alles betaalt u natuurlijk belasting maar u krijgt er veiligheid voor terug. Mensen die in het waterschapsbestuur functioneren doen dat in relatieve anonimiteit. En ja, het zijn vaak politici uit gemeenteraden of provinciebestuur, maar dat is zo omdat u zichzelf niet verkiesbaar heeft gesteld. Iemand zal het toch moeten rooien.

Het binnenkort te kiezen provinciebestuur legt wegen aan en schept voorwaarden voor gemeentelijke bestemmingsplannen zodat de Gelderse gemeenten woningbouw en het ontwikkelen van bedrijventerreinen mogelijk kunnen maken. Daarnaast heeft zij een machtige positie als het gaat om het plannen van de zogenaamde 'windparken' waar windturbines het landschap verpesten. De provincie is ook een belangrijke subsidiebron voor cultuur, recreatie en natuurbeheer. Daarnaast houdt zij toezicht op het wel en wee van de gemeenten, iets dat u ook direct raakt. En dat u dan misschien niet de naam van de commissaris van de koning weet zij u vergeven. Dat de provinciale bestuurders de leden van de Eerste Kamer kiezen, maakt alles ingewikkelder.

Daarom bemoeien landelijke partijen zich ook zo graag met deze regionale verkiezingen. Daarom balen sommige provinciebestuurders daarvan omdat hun werk ondergesneeuwd dreigt te raken door het immer grote verbale geweld van de Haagse partijen. Je zult immers maar een brave hardwerkende provinciebobo zijn die veel bereikt heeft, als je wordt afgestraft door de kiezer als gevolg van het miskleunen van partijgenoten in Den Haag. Mede daarom lijkt de stemwijzer in het leven te zijn geroepen. Dit om u het gevoel te geven dat er wel degelijk iets te kiezen valt. Het valt immers niet mee om kiezers nog te interesseren voor iets 'ouderwets' als verkiezingen in een tijd van vluchtig internet en individualisering.

Aanscherpen dus dat rode potlood en als u echt niet weet op wie te stemmen, dan maakt u ze maar allemaal rood. Hebben ze allemaal wat.

Meer berichten