Jubilarissen bij Well

Bij voetbalvereniging Well werd zaterdag de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Veel leden en belangstellenden waren aanwezig om elkaar een sportief en gezond 2019 toe te wensen. De voorzitter hield de gebruikelijke nieuwjaarsspeech en sprak daarin een aantal verwachtingen uit voor 2019 en de verdere toekomst.

Well - Na deze speech werden er negen jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlange, trouwe lidmaatschap. Twee leden waren vanwege hun hoge leeftijd niet aanwezig, maar waren beiden 70 jaar lid van Well. Dit waren Toon van Loon en Driekus van Duinen. Wel aanwezig was Arie van Aalst, die al 60 jaar Well-trouw is. De heren Pieter-Jan Kreemers, Arjan van Aalst en Johnny van der Have zijn 25 jaar lid. En Johan Kreemers is 50 jaar lid. Tot slot waren de voorzitter en zijn zoon, Adri en Thomas Sprong, respectievelijk 50 en 25 jaar lid. Dit unieke jubileum zorgde ervoor dat vader en zoon elkaar decoreerden met een speld. De voorzitter decoreerde iedereen met de bijbehorende speld en een bloemetje.

Meer berichten