Vertegenwoordigers van de dorpsraden, gemeente Maasdriel, Stichting Gezond & Fris Hurwenen & Rossum, GGD en geitenhouder Van der Schans komen aan het woord in De Parel.
Vertegenwoordigers van de dorpsraden, gemeente Maasdriel, Stichting Gezond & Fris Hurwenen & Rossum, GGD en geitenhouder Van der Schans komen aan het woord in De Parel. (Foto: Loeki Bruinink)

Infoavond uitbreiding geitenstallen drukbezocht

Zorgen dat inwoners over de juiste informatie beschikken en antwoord krijgen op hun vragen. Dat was de reden dat de dorpsraden van Hurwenen en Rossum een informatieavond organiseerden over de voorgenomen uitbreiding van de geitenstallen op het grondgebied van beide dorpen. Op woensdagavond 19 december kwamen daarom diverse partijen aan het woord in dorpshuis De Parel. Ook de geitenhouder zelf. Inwoners kregen ruim de gelegenheid hun vragen te stellen.

door Loeki Bruinink

Rossum - Dat de voorgenomen uitbreiding van de geitenstallen van Van der Schans de gemoederen bezighoudt, blijkt ook deze avond weer. De opkomst is hoog. Veel van de circa 225 aanwezige inwoners van Hurwenen en Rossum laten weten verontrust te zijn, doordat de Raad van State vergunning verleent voor uitbreiding van de geitenboerderij van Alexander van der Schans. Die uitbreiding is gepland tussen de huidige boerderij aan de Molenstraat in Hurwenen en de H.C. de Jonghweg in Rossum. Op deze locatie zou de huidige geitenstapel kunnen worden uitgebreid tot een totaal van ongeveer 13.000 dieren.

Liefst in buitengebied
Tijdens de informatieavond komen Jolanda Hoefnagel en Anoek Besselink van de GGD, geitenhouder Alexander van der Schans en Peter Aben van de Stichting Gezond & Fris Hurwenen & Rossum aan het woord. Wethouder Peter de Vries van gemeente Maasdriel is - in afwachting van het eindrapport over het geitendossier, opgemaakt door externe partijen – alleen aanwezig om vragen te beantwoorden.

Kans op Q-koorts
Dat zo'n grote concentratie van geiten binnen de dorpsgrenzen onwenselijk is, daarover zijn de meeste partijen het eens. Ook de geitenhouder zelf zou zijn bedrijf het liefst in het buitengebied zien. Pogingen om dat te realiseren, zijn echter op niets uitgelopen. Dus maakt hij gebruik van een oude vergunning. De inwoners maken zich grote zorgen over de gezondheidsrisico's die dat met zich meebrengt. Volgens Hoefnagel en Besselink is op dit moment de kans op Q-koorts, veroorzaakt door de aanwezigheid van de geiten van Van der Schans, nihil.

Sinds 2007 vaccineert de geitenhouder zijn geiten en daarmee lijkt het gevaar voor de bacterie geweken. Maar de verhoogde kans op longontsteking en mogelijk andere gezondheidseffecten, verontrust de dorpsbewoners, zeker de direct omwonenden. Zij zien het liefst dat de geitenhouder zijn uitbreiding van het bedrijf stopzet.

Ook wethouder Peter de Vries geeft aan dat hij alles wat binnen de wet mogelijk is, wil inzetten om uitbreiding van de geitenstallen te voorkomen.

Verzet tegen groei
Een aantal inwoners heeft zich verenigd in de Stichting Gezond & Fris Hurwenen & Rossum. Aan de hand van het filmpje maakt Peter Aben, één van de initiatiefnemers van deze stichting, hun bezwaren duidelijk. Met een basisschool, woonzorgcentrum, sportvelden en natuurgebied in de buurt, verzetten zij zich fel tegen de groei van het aantal geiten op deze plek.

Laten uitpraten
Oplossingen brengt deze informatieavond niet. Dat was ook niet de opzet. Dorpsraad Hurwenen en Dorpsraad Rossum zijn er samen in geslaagd een informatieve avond te organiseren, waarbij iedereen elkaar liet uitpraten. De meningen blijven ook na deze bijeenkomst verdeeld. Het geitendossier is taai.

Meer berichten