Brandweermannen van de post Kerkdriel bezochten woonzorgcentrum de Vaste Burcht om de senioren te informeren over brandveiligheid.
Brandweermannen van de post Kerkdriel bezochten woonzorgcentrum de Vaste Burcht om de senioren te informeren over brandveiligheid.

Brandveiligheidsavond in Vaste Burcht

De bewoners van de Vaste Burcht in Rossum kregen vorige week een delegatie van de brandweerpost Kerkdriel op bezoek. Met een presentatie en een brandweerquiz werden zij geïnformeerd over brandveiligheid. Omdat het vooral ook een gezellige avond moest worden, hadden de brandweermannen wat lekkers voor hen meegebracht.

door Loeki Bruinink

Rossum - Dat het stil was in de ontmoetingsruimte van De Vaste Burcht kwam niet alleen door de presentatie van Jochem Sanders van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het kwam ook door zijn collega's van post Kerkdriel die voor een stukje kerstkrans bij de koffie hadden gezorgd. Rustig kauwend luisterden de circa vijfentwintig aanwezige senioren naar de adviezen van de brandveiligheidsvoorlichter over het voorkómen van brand en brandgevaarlijke situaties,.

Doe deur dicht
In Nederland vinden zo'n 100.000 woningbranden per jaar plaats. Daarbij overlijden 44 mensen. Daarvan is een groot deel ouder dan 61 jaar. Zeker in kersttijd ligt brandgevaar op de loer. Je steekt 's avonds gezellig de kaarsen aan, je versiert je huis met kerstspulletjes, je kookt extra lekker en je sluit de kerstverlichting aan. Dat gaat meestal goed. Maar áls de vlam in de pan slaat of het gordijn vlam vat, staat een gemiddelde woning binnen drie minuten vol rook. Als je bij brand alle deuren dichthoudt win je zeven minuten, blijkt uit praktijkonderzoek. Het was één van de tips die de ouderen deze avond meekregen: sluit bij brand de deuren achter je. De brandveiligheidsvoorlichter had er nog veel meer: houd vluchtwegen vrij, zorg dat je de voor- en achterdeur snel kunt openen door sleutels op een vaste plek te leggen, rook niet in bed, koppel verlengsnoeren niet onbeperkt aan elkaar, rol een kabelhaspel helemaal uit en gebruik een kookwekker als je een maaltijd bereidt.

Bij de meeste aanwezigen was dit al wel bekend. Toch kan het geen kwaad deze kennis over brandveiligheid op te frissen, vindt Joop Blok, bevelvoerder van de brandweerpost Kerkdriel en initiatiefnemer van deze avond. Daarom volgde er ook nog een brandweerquiz. In groepjes moesten de senioren acht vragen beantwoorden. Met een speciale app op de mobiel. Daarmee werd meteen duidelijk welk groepje goed en het snelst had geantwoord. Welk nummer bel je bij brand? Wat is het huisnummer van de Vaste Burcht? Hoeveel meter slang zit in de brandweerauto? De brandweermannen hadden evenveel lol in de quiz als de ouderen.

Het vrijwillige brandweerteam van post Kerkdriel is een trouw clubje. De meeste mannen - afkomstig uit Kerkdriel, Heerewaarden, Rossum en Hurwenen - zitten er al meer dan 25 jaar bij. Ze presteren het telkens weer om na een melding binnen vier tot vijf minuten uit te rukken vanuit hun kazerne aan de Steenbeemdstraat in Kerkdriel. Jaarlijks rijden zij zo'n 160 keer uit. In 2019 komen ze in ieder geval nog een keer terug in de Vaste Burcht voor een brandweeroefening.

Meer berichten