Verpesten

door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Wie ooit in zijn leven gepest is, kan er over meepraten. Het gevoel altijd eenzaam te zijn. De angst om gekwetst te worden alsof de hele wereld tegen je is. Conflicten vermijden, evenals sociale gelegenheden. Faalangst. Pesten gebeurt op school, op het werk, thuis, in de bus, in het leger, tussen buurtbewoners. Eigenlijk overal waar mensen met elkaar omgaan. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. Ik ben zelf nooit gepest en heb naar mijn beste weten ook nooit aan pestgedrag meegedaan.

isschien laat mijn geheugen me in de steek, maar ik haat pesten. Geplaagd ben ik wel en ik heb ook geplaagd, maar plagen is volgens deskundigen per definitie niet schadelijk voor de geplaagde. Pesten is dat wel, want pesten is eigenlijk plagen in het kwadraat. Ook nadat het pesten gestopt is kunnen er schadelijke gevolgen optreden zoals lichamelijke klachten, depressies, eetstoornissen, burnouts en constante druk om te presteren. Kortom, het kan een mensenleven kapot maken. Rutger Verhoeff heeft er een boek over geschreven. Hij was in het verleden ook een pestslachtoffer en had van alle hierboven omschreven gevolgen last. Hij volgde talloze therapiesessies om van zijn frustraties af te komen, echter zonder veel resultaat. Uiteindelijk kwam hij er toch bovenop.

Inmiddels is Rutger huisarts en ziet regelmatig patienten die lijden aan een pestsyndroom. Het zijn de slachtoffers die bij hem komen want de pestkoppen gaan niet naar een huisarts voor hulp. Hij ziet patienten met allerlei problemen en zelfs met zelfmoordplannen en van alle leeftijden en achtergronden. Toch zijn er maar weinig behandelingen met voldoende resultaat. Verhoeff schreef er een boek over dat de slachtoffers moet helpen, met als titel 'Laat je niet verpesten'. Ook geeft het boek aan hoe u slachtoffers van pesterijen kunt herkennen. Dat laatste kan immers het begin van hulpverlening zijn.

Onlangs verscheen een op een bepaalde manier schokkende video op het internet. Een tienjarig meisje in de Amerikaanse staat Ohio was voor de tweede keer de schoolbus uitgezet vanwege pestgedrag. Haar vader, die op de hoogte was gebracht van het gebeuren, besloot zijn dochter op gepaste wijze een lesje te leren. Hij liet haar bij een temperatuur van twee graden celcius de acht kilometer van huis naar school lopen, terwijl hij haar in zijn auto volgde en filmde. In het filmpje sjokt de pestkop met haar rugzak op langs de weg naar school. Het facebookbericht dat de vader op zijn tijdlijn plaatste, kreeg enorm veel respons. De video werd 16 miljoen keer bekeken en ruim 60.000 mensen lieten een reactie achter. De meeste van die reacties prijzen de vader. Zo wordt de straf 'tough love' genoemd, en zeggen mensen dat de vader goed bezig is. Toch is niet iedereen enthousiast. Zo reageren verschillende mensen dat ze de straf wel erg ver vinden gaan.

Het gebeurde weer in het verre Amerika maar het zou net zo goed in het vertrouwde Nederland kunnen zijn. Pesters zijn immers overal. In dit geval zijn niet alleen de slachtoffers erkend en misschien geholpen maar krijgt de pestende tiener een welverdiende levensles en denkt de volgende keer misschien eerst twee keer na alvorens weer te pesten.

Nu de volwassenen nog.

Meer berichten