Bijgeloof

door Jules Leerintveld

De acteur Nasrdin Dchar zette een foto van zijn kerstboom op Instagram. Overigens is hij lang niet de enige moslim die een kerstboom zet vanwege de sfeer. In zogenaamde haatmails waren de reacties niet mals en afkomstig van moslims, gezien de inhoud. De één noemde het de 'grootste zonde in de islam'. Een ander zei dat hij 'op moest kankeren'. Een rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam, waar nota bene imams worden opgeleid, zei dat tegenstanders van de Turkse staat de doodstraf verdienen. Deze intellectueel, een kwalificatie die je een rector toch wel mag geven, zei eerder dat een man een vrouw mag slaan.

Waar komt deze boosheid en het onbegrip toch vandaan en wat is de voedingsbodem daarvan? Feit is dat als een moslim zich te veel inlaat met westerse denkbeelden of leefwijzen, hij door de eigen bevolkingsgroep wordt afgezet als een overloper, meeloper, kaaskop, etc. Feit is ook dat veel Nederlanders een kerstboom zetten, terwijl ze niet kerkelijk meer zijn. Volgens veel deskundigen leefde de eerste generatie moslims vooral hun eigen leven met eigen tradities. De tweede en derde generatie zou zich steeds meer hebben aangepast. Tegengesteld daaraan zijn er vele signalen dat jongere moslims weer behoudender zijn geworden en terugkeren naar hun tradities. Vaak heeft het onbegrip met onwetendheid te maken. Kijk vooral ook naar de tweede en derde generatie Turken die blindelings achter een leider aanlopen die steeds meer dictatoriale trekken krijgt. Dit geldt zeker niet alleen voor mensen met een moslimachtergrond. Overal ter wereld zijn leiders opgestaan die zich op hun religie beroepen en zich afzetten tegen andere bevolkingsgroepen, andersdenkenden. Dat geldt voor moslims, boeddhisten, hindoes, joden én christenen, de vijf grote wereldreligies.

Het wordt tijd dat wij onze kinderen opvoeden met het idee dat alle mensen gelijk zijn. Dat alle religies, alle opvattingen, alle geaardheden, naast elkaar kunnen en mogen bestaan. Dat mannen en vrouwen gelijk zijn, dat we in een rechtsstaat leven en wat dat betekent. En waar kun je dat beter doen dan in het onderwijs. Hoogste tijd dat het bijzonder onderwijs wordt afgeschaft. Waarom leren wij onze kinderen niet dat alle religies gelijk zijn en besteden we daar op onderwijsniveau de nodige aandacht aan. Waarom hebben wij scholen waar alleen kinderen zitten met dezelfde achtergrond? Religie dient op scholen een onderdeel te zijn van maatschappelijke vorming waarbij de uitingen van alle religies en levensbeschouwingen aan bod komen.

Iedereen die een religie aanhangt zal zijn eigen geloof het enige ware geloof vinden. Als je dat niet vindt, was je wel aanhanger geworden van een andere overtuiging. Aanhangers van een bepaalde religie beschouwen elke andere religie niet als het ware geloof. Geloof als een soort van 'bijgeloof'. Maar wat denk je wat die ander van jouw geloof vindt? Vanuit die gedachte kan ik maar tot één conclusie komen: is elk geloof niet een bijgeloof (in de ogen van andersdenkenden)?

Ik wens u gezellige kerstdagen, welke levensovertuiging u ook aanhangt.

Meer berichten