Medewerkers van André Versteeg Filmproducties zijn hier nog druk bezig met de film.
Medewerkers van André Versteeg Filmproducties zijn hier nog druk bezig met de film. (Foto: )

Presentatie dorpsfilm over Oud-Maasdriel

Onder de titel 'Zo waar ut' presenteert het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel op maandag 10 december de dorpsfilm die in 2016 en 2017 in de kernen Alem, Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel is gemaakt.

Maasdriel - In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw werden in Maasdriel dorpsfilms gemaakt over het dagelijkse leven dat zich toen afspeelde. Het verenigingsleven, de kerken en de dagelijkse gang van zaken, alles kwam aan bod. Films waar iedereen toen graag naar keek en die nu nog bekeken worden. Eye-openers voor de jeugd en een blik van herkenning voor de ouderen.

Der afgelopen jaren ontstond her en der in de gemeente de discussie of het weer niet tijd werd voor een nieuwe dorpsfilm. André Versteeg Filmproducties uit Rossum maakte al meer dorpsfilms in de omgeving en dat wakkerde de discussie alleen maar meer aan.

Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel
Het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel is een niet op winst beogende stichting die in de jaren 60 van de vorige eeuw in de oude gemeente Maasdriel ontstond uit het Burgerlijk Armbestuur, een soort voorloper van de Algemene Bijstandswet. De stichting is in de oude gemeente actief met de ondersteuning van sociaal culturele en sport activiteiten en evenementen. Statutair is vastgelegd dat het werkgebied van het fonds beperkt is tot de inwoners van Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel. Bij de opheffing van de Centraal Antenne Inrichting Maasdriel, begin 2000, kreeg het fonds meer financiële armslag.

Film
In het kader van haar doelstellingen besloot het bestuur van het fonds in 2016 André Versteeg opdracht te geven een dorpsfilm te maken met aandacht voor de historie van de dorpen, maar vooral gericht op het huidige leven in de dorpskernen. De film beslaat de activiteiten in een volledig kalenderjaar en is hoofdzakelijk opgenomen in 2016/2017 met een uitschieter naar 2018.

Presentatie
De film is inmiddels klaar en wordt gepresenteerd aan de inwoners van oud Maasdriel in Alem, Velddriel en Kerkdriel. De aftrap wordt gegeven op maandag 10 december om 20.00 uur in het dorpshuis De Drie Linden in Alem. De burgemeester van Maasdriel, Henny van Kooten, neemt de eerste dvd in ontvangst.

Op donderdag 13 december volgt de presentatie in MFC De Kreek en vrijdag 14 december De Boxhof in Velddriel. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Na afloop krijgen de bezoekers een waardebon voor een gratis dvd van de film. Voor alle avonden geldt: vol is vol.

Meer berichten