Link: Sabine van Pelt, coördinator, en rechts: Jeanny van den Broek, vrijwilliger bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
Foto: Mirjam Duijts-As
Link: Sabine van Pelt, coördinator, en rechts: Jeanny van den Broek, vrijwilliger bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Foto: Mirjam Duijts-As

Al twintig jaar steun van VPTZ

'Er zijn voor mensen', dat is de visie van de stichting voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Zij steunt en helpt al bijna twintig jaar terminale zieken en hun mantelzorgers in de Bommelerwaard. Deze onbetaalde professionals staan de zieken bij en ondersteunen diens verzorgers. Op 9 november houdt VPTZ een symposium in de Gasthuiskapel in Zaltbommel onder het thema 'De herinnering blijft'.

door Mirjam Duijts-As

Regio - Jeanny van den Broek uit Hedel, vrijwilliger bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, helpt al een aantal jaar als bekwame en deskundige vrijwilliger bij stervenden. Als verpleegkundige heeft zij vele jaren in de zorg gewerkt. Kundig diverse situaties kunnen inschatten en haar flexibiliteit, maakt dat ze snel bij vrijwel elke cliënt kan worden ingezet.

"Ik zal nooit vergeten wat jij in die moeilijke tijd rond het sterven van mijn geliefde voor mij hebt betekend. Dankzij de VPTZ kon ik overeind blijven." Zo maar een reactie van een mantelzorger na het overlijden van zijn echtgenote. Op scharniermomenten in het leven staat ze mensen terzijde, zowel bij dat van de stervende, als van hun mantelzorgers. Van den Broek doet dit werk bij voorkeur in de nacht. "De nacht heeft een speciale intimiteit, die ik heel fijn en prettig vind. Ook de grote mate van afwisseling omdat je iedere keer moet afwachten wat je bij mensen aantreft, maakt het werk heel bijzonder. Ik heb er veel bewondering voor hoe mensen een wildvreemde in hun leven toelaten. En eerlijk is eerlijk, ik ben blij dat ik het kan en mag doen en voel er mij goed bij", aldus Van den Broek. Verhalen heeft ze genoeg: Hoe ze zich thuis voelde op een boerderij waar de geur haar zo aan haar ouderlijk huis deed denken, maar ook aan heel chique mensen waar zij zich snel wist aan te passen. "Mijn ervaring en mensenkennis helpen mij om vrijwel met iedere situatie goed om te kunnen gaan."

In een tijd waar de gezinnen kleiner zijn en het gewoon is dat man en vrouw beide werken, is het voor mantelzorgers steeds moeilijker de zorg rond een stervend familielid georganiseerd te krijgen. Vierentwintig uur per dag niet alleen de zorg maar ook de verantwoording hebben voor je naaste is heel zwaar en feitelijk niet langdurig vol te houden. Het is daarom dat in de Bommelerwaard sinds 1999 de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg in het leven is geroepen en actief is. VPTZ is een landelijk georganiseerde stichting met zelfstandige plaatselijke afdelingen. De Bommelerwaardse afdeling is geheel zelfstandig en naast subsidie in het bijzonder afhankelijk van schenkingen en giften. Geheel belangeloos stellen twaalf vrouwen en enkele mannen hun tijd en aandacht beschikbaar voor de stervende medemens en hun verzorgers. Zij doen dat bij de mensen thuis, maar steeds vaker worden zij ook te hulp gevraagd in een verzorgingshuis. De vrijwilliger is op de achtergrond aanwezig en een steun voor de zieke, diens familie en andere mantelzorgers. Voor scholing en bijscholing kan de plaatselijke afdeling een beroep op de landelijke organisatie.

Sinds twee jaar is Sabine van Pelt de algemeen coördinator van VPTZ in de Bommelerwaard. Van Poederoijen tot Heerwaarden gaat zij bij de mensen langs om hun aanvraag goed te kunnen inschatten. Zij wordt hierin bijgestaan door twee collega's. Zeven dagen per week, 24 uur per dag zijn zij bereikbaar, om, als het moet, direct te kunnen inspringen. De vrijwilligers van de VPTZ zijn een aanvulling op het netwerk van de cliënt. Bij hen ligt de aandacht op het 'er zijn'. Ze willen gezien worden als een gewoon medemens, niet de ziekte of het sterven staat centraal, maar het waardig mens-zijn in zijn volledige totaliteit. Voor medische zorg en verrichtingen schakelen zij de arts, verpleegkundige hulp of thuiszorg in.

De ondersteuning is heel divers en kan uiteen lopen van een paar uurtjes de cliënt gezelschap houden, zodat de mantelzorger de deur uit kan en iets voor zichzelf kan doen, tot een nacht slapen of waken zodat de familie tot rust kan komen. Een kleine vijftig keer per jaar wordt er een beroep gedaan op VPTZ. De dienstdoende coördinator beoordeelt de aanvraag die zowel van de mensen zelf, of van één van de zorg- of thuiszorgorganisaties, zoals STMR of Buurtzorg, komt. Voor de coördinator is het de kunst om een passende hulpverlener te koppelen aan de hulpvraag, want iedereen is nu eenmaal anders. Vaak extra lastig omdat de opvang op heel korte termijn geregeld moet worden, wat van de vrijwilligers de nodige flexibiliteit vraagt. "Mensen zijn vaak heel terughoudend om hulp te vragen en anderen kennen ons niet. Mijn ervaring is dat de meeste mensen ons eigenlijk te laat inschakelen, ze hadden eerder van onze hulp gebruik kunnen maken." Volgens Van Pelt is zeker niet iedereen geschikt voor dit werk. "Wij leggen de lat hoog. Naast dat de hulpverleners over de juiste karaktereigenschappen moeten beschikken, worden zij intensief geschoold en jaarlijks verplicht bijgeschoold, zodat zij zich met recht professionals mogen noemen. Wij hebben een mooie en hechte groep waar ik trots op ben. Zeker geen gesloten groep. Mensen stoppen op een gegeven moment met het werk en we zijn steeds weer blij als nieuwe mensen zich aanmelden."

Op 9 november wil VPTZ Bommelerwaard middels een symposium aandacht schenken aan de veelzijdige kanten van haar werk. Hoe kun je de resterende tijd die zieke mensen nog hebben zo goed mogelijk met elkaar doorbrengen en besteden? Deze vraag probeert gespreksleider Johan Cahuzak beantwoord te krijgen. Docent aan de Theologische Faculteit Tilburg en rouwdeskundige Arthur Polspoel en oncoloog Tineke Smilde geven beide een lezing over de zingeving in de laatste levensfase.

Het symposium start om 18.45 uur. Aanmelden kan via info@vptz-bommelerwaard.nl of via 06- 572 020 46.

Meer berichten