Stichting Leergeld Bommelerwaard zorgt er onder andere voor dat kinderen mee op schoolreisje kunnen als de ouders het niet kunnen betalen.
Stichting Leergeld Bommelerwaard zorgt er onder andere voor dat kinderen mee op schoolreisje kunnen als de ouders het niet kunnen betalen.

Vuist maken tegen armoede

Woensdag 17 oktober is het 'Wereldarmoededag'. Officieel de 'Internationale dag voor de uitroeiing van armoede' genaamd, die ieder jaar over de hele wereld plaats vindt op 17 oktober. Armoede komt helaas nog regelmatig en overal voor. Een organisatie die zich in de Bommelerwaard hiervoor inzet is de stichting Leergeld Bommelerwaard.

Regio - Ook in de Bommelerwaard wonen mensen die niet veel geld hebben en de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Soms lukt het gewoon niet om een inkomen te hebben waarvan je rond kunt komen, ook niet als je een baan hebt of als zelfstandige werkt. Voordat je er erg in hebt zit je in de problemen. Je kunt je kinderen niet meer laten sporten of het lukt niet om de juiste schoolspullen te kopen. "Het kan iedereen overkomen", vertelt Guus Krähe, voorzitter van de stichting Leergeld Bommelerwaard.

Meedoen in de maatschappij
Stichting Leergeld is een organisatie die zich inzet voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar voor wie het financieel niet mogelijk is om mee te kunnen doen met allerlei activiteiten. "Leren en mee kunnen doen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel belangrijk", geeft Hennie Broekman, bestuurslid van de stichting, aan. "In de Bommelerwaard is veel verborgen armoede en we zien vaak dat dit van ouders over gaat op kinderen. Generaties lang speelt dit al in bepaalde families. Het is dan goed om te blijven zien dat kinderen hier niet zelf voor kiezen", benadrukt Broekman. Als intermediair voor de stichting ziet hij de aanvragen langskomen en ziet daarin hoe ze als stichting het verschil kunnen maken. Broekman vertelt over een gezin met drie schoolgaande tieners die allen voor hun opleiding een laptop nodig hadden. Maar het gezin, wat rond moet komen van een WWB-uitkering, had niet de financiële ruimte om deze aan te schaffen. "Leergeld zorgde dat er één goede laptop in het gezin kwam, waar alle kinderen gebruik van konden maken. Dat maakt het verschil", licht Krähe toe. "We geven geen geld aan de gezinnen, maar we zorgen dat de materialen er komen die nodig zijn, zodat een kind mee kan doen in de maatschappij. Kan een kind niet deelnemen aan school of activiteiten omdat er geen fiets is? Dan zorgen wij voor een fiets. Kan een kind niet mee op schoolreis? Dan dragen wij zorg dat de schoolreis betaald wordt. Kan de contributie aan de sportvereniging niet voldaan worden? Dan betalen wij rechtstreeks aan de sportvereniging. Op deze manier staat het kind altijd centraal en kan de bijdrage vanuit Leergeld niet opgaan aan een roodstand op de bankrekening of andere goederen."

Op zoek naar ondersteuning
Krähe benadrukt dat ze als stichting creatief zijn met de middelen die ze hebben. "We leveren voor elk kind maatwerk." Dat dit niet altijd makkelijk is, wordt wel duidelijk in de toenemende vraag aan de stichting voor aanschaf van een laptop of tablet. Op het voortgezet onderwijs zijn deze vaak verplicht, maar ouders hebben niet altijd de mogelijkheid om deze aan te schaffen. Ook de stichting Leergeld heeft niet de financiële ruimte om alle kinderen een laptop aan te bieden. "Het beleid van de stichting hierin is dat er geen nieuwe laptops worden verstrekt, maar tweedehands. Gelukkig krijgen we deze regelmatig aangeboden door bedrijven of particulieren. Helaas is er tot op heden meer aanvraag dan dat er aanbod is." Een zorgpunt voor de stichting is dat al deze laptops dan nog wel gebruiksklaar moeten worden gemaakt. "Momenteel zijn we op zoek naar een bedrijf dat ons hierin wil ondersteunen. Want met elkaar kunnen we het verschil maken."

Veel aandacht
Broekman, die regelmatig de aanvragen van de gezinnen beoordeelt, geeft aan dat er niet zomaar over gegaan wordt tot verstrekking van middelen. "Eerst wordt gewezen op de voorliggende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand of middelen vanuit de maatschappelijke participatie." Krähe ligt toe dat er momenteel gelukkig veel aandacht is voor kinderen in armoede. Na de miljoenennota van 2017 is er veel extra geld beschikbaar gekomen. De motie benadrukte dat alle kinderen in Nederland kansrijk moeten kunnen opgroeien, daarom stelt het Rijk hier structureel 100 miljoen euro voor beschikbaar. In de motie is duidelijk omschreven dat dit in natura bij de kinderen terecht moet komen voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, sportattributen, zwemles of schoolreisje. De gemeenten die het geld ontvangen moeten er zelf zorg voor dragen dat dit op de juiste plaatsen terecht komt. In de Bommelerwaard gaat daar een gedeelte in op via het Maatschappelijk Participatiefonds, maar alleen de stichting Leergeld kan echt waarborgen waarvoor het bedoeld is en dat het geld in natura bij de kinderen terecht komt. "Hopelijk wordt dit in de toekomst beter verdeeld", geeft Krähe aan. Een andere vraag die vaak op het bordje komt van Leergeld is de vraag voor een zwemdiploma. Een belangrijk aspect voor een kind om mee te kunnen doen in de maatschappij en voor zijn of haar veiligheid. Leergeld ontvangt hiervoor extra middelen van de gemeente Zaltbommel. Vanuit de gemeente Maasdriel daarintegen niet. Dit maakt wel duidelijk waarom ook giften en donaties van belang zijn om alle kinderen in de Bommelerwaard mee te kunnen laten doen.

Een vuist maken tegen armoede
Het werk voor stichting Leergeld wordt door alle bestuursleden en intermediairs vrijwillig gedaan. "Onze betaling is dat we zien dat een kind zijn diploma haalt op school of toch mee kan op schoolreis", aldus Krähe. "Dat verdient toch ieder kind? En daar kunnen we allemaal onze verantwoording in nemen", benadrukt Broekman. "Zie jij dat je buurkinderen het niet redden of ben je penningmeester van een sportvereniging? Wijs mensen op de mogelijkheden die Leergeld biedt. Want met elkaar kunnen we een vuist maken tegen armoede, ook in de Bommelerwaard."

Meer berichten