Wilma de Joode wil graag iets betekenen voor de dieren in het asiel. Dat brengt haar elke dag weer in beweging.Foto: Marielle Pelle
Wilma de Joode wil graag iets betekenen voor de dieren in het asiel. Dat brengt haar elke dag weer in beweging.Foto: Marielle Pelle

'Ik lig 's nachts vaak wakker'

Dierenopvangtehuis Bommelerwaard in Bruchem mag van provincie Gelderland geen wilde katten meer uitzetten. Dit heeft grote gevolgen voor deze dieren én de Bommelerwaard. En dit is niet de enige zorg die Wilma de Joode van het dierenopvangtehuis heeft. Ik ging bij haar op bezoek.

door Marielle Pelle

Bruchem - In het dierenopvangtehuis ontmoet ik Wilma de Joode. Terwijl er zes honden onder haar bureau liggen, is ze druk bezig om alle mails met aanvragen te beantwoorden. Ze kijkt me aan en zegt: "Hier is het alles behalve dierendag vandaag." Bewogen vertelt De Joode hoe de provincie Gelderland vorige week in hun 'Najaarsnota en kaders faunabeleid 2018' een besluit heeft genomen om de ontheffing voor uitzetten van wilde katten niet te verlengen. Ze ligt toe dat het uitzetten van katten in het wild in Nederland verboden is, net zoals dit verboden is voor andere diersoorten die normaal hier niet in het wild voorkomen. "Tot nu toe kregen organisaties die wilde katten vangen en steriliseren of castreren wel toestemming om dat te doen, met de reden dat het aantal dieren dan afneemt of in ieder geval niet oploopt. Volgens de provincie zorgt het terugzetten van de katten voor een negatief effect in de natuur. Weidevogels en kleine zoogdieren zouden er de dupe van zijn."

Explosie aan wilde katten
Aangeslagen vertelt De Joode hoe ze nu als organisatie met hun rug tegen de muur staan. "Wij zijn de enige organisatie in de regio die zorg neemt om wilde katten te vangen, ze te laten steriliseren of castreren en daarna wordt bekeken of de kat sociaal genoeg is om geplaatst te worden en anders worden ze terug gezet. Wilde katten hebben een vrij leven gekend, die kun je niet opsluiten in een hokje. Ze zijn vaak fel en hebben in een hok veel stress en zijn daardoor niet handelbaar." Daarnaast heerst er in de Bommelerwaard kattenaids, een zeer besmettelijke ziekte. "Als een zwerfkat binnen komt, controleren we meteen of hij gezond is. Als de kat aids heeft, laten we deze inslapen om er voor te zorgen dat dit zich niet verder kan verspreiden. Nu we niet meer mogen uitzetten, kunnen we niet anders dan besluiten dat wij geen wilde katten meer vangen. Mensen kunnen ons niet meer bellen als er overlast is van zwerfkatten." De Joode ligt toe dat zij als opvang, ongeveer 50 tot 60 wilde katten per jaar vangt. "Nu we daar mee stoppen en de katten zichzelf verder fokken, zal er over twee jaar een explosie aan wilde katten zijn in de Bommelerwaard."

De provincie zegt dat de verantwoording van zwerfkatten bij de gemeenten liggen. Het dierenopvangtehuis had een vrijstelling voor het vangen, behandelen en uitzetten van zwerfkatten, die loopt tot 1 maart 2019. Maar de provincie geeft aan dat alle vergunningen niet meer geldig zijn met ingang van dit besluit op 26 september. De Joode heeft hierover contact met de gemeenten, maar ze beseffen zich beiden dat ze op dit moment met hun rug tegen de muur staan als ze willen denken vanuit een visie van welzijn voor dieren en burgers.

Financiën
Een ander punt waar de vrijwilligers van het dierenopvangtehuis hun zorgen over hebben, is de vele katten en honden die worden binnengebracht omdat hun baasje niet meer het financiële vermogen heeft om voor ze te zorgen. "Afgelopen jaar werden er al ruim 30 katten binnengebracht waarvan financiën de reden waren voor afstand. Men kon ook zelfs de afstandskosten die aan het asiel voldaan moeten worden niet betalen. We proberen zoveel mogelijk mee te denken en te helpen waar mogelijk." Bewogen vertelt De Joode over een vrouw met huisdieren die voor haar erg belangrijk zijn. "Maar de financiële problemen zijn zo groot dat ze niet voor ze kan zorgen. De hulpverleners die hierin betrokken zijn, beseffen zich als ze de dieren uit huis plaatsen dat deze vrouw in een sociaal isolement komt." In samenspraak is besloten dat het asiel voor het voer zorgt en ze hebben zorg gedragen dat de huisdieren gesteriliseerd werden. Met elkaar een mooi stukje samenwerking waar welzijn voor alle partijen op de eerste plaats staat. Dit maakt ook duidelijk dat financiële donateurs, tijdelijke gastgezinnen en adoptiegezinnen ontzettend van belang zijn om al dit werk mogelijk te maken.

De Joode leidt in december al tien jaar het dierenopvangtehuis, ik ben benieuwd wat haar motivatie is om dit te doen. "Ik ga niet met plezier naar mijn werk. Elke ochtend als ik thuis weg ga, denk ik: welk leed zullen we vandaag weer zien? En elke avond als ik naar huis ga, raakt het mijn hart dat ik de dieren hier achter moet laten. Ik wil graag dat ik iets kan betekenen, dat brengt me elke dag weer in beweging. Als er een hond of een kat is opgehaald lig ik vaak 's nachts wakker. Pas als ik dan de volgende dag hoor dat het goed gaat en er foto's komen hoe ze genieten op hun nieuwe plekje dan pas kan ik het loslaten.

Als ik van De Joode een rondleiding door het gebouw krijg, zie ik ineens weer een stralende vrouw. Alle honden worden bij naam aangesproken, alle katten krijgen een aai over hun kopje. En dan beaamt De Joode eerlijk: "Hier is het elke dag dierendag. Hier krijgen de dieren elke dag wat ze nodig hebben: aandacht, zorg, gezonde voeding en een snoepje of een kluifje."

Helpen
Wil je het dierenopvangtehuis helpen? Giften zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL31RABO0374342091, t.n.v. Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard.

Je kunt ze ook steunen door middel van spullen (dekens, plastic manden, reismandjes) en voer. Neem vooraf even contact op om te vragen of de spullen geschikt zijn: 0418-643129 of info@dierenasiel-bommelerwaard.nl.

Meer berichten