Trekpoppen

door Robert Goesten, Michigan, U.S.A.

Negenennegentig procent van de Nederlanders kent het woord 'trekpop'. De gangbare betekenis van het woord is: 'pop waarvan de armen en benen bewegen als men aan een touwtje trekt'. Het is een woord dat we niet dagelijks gebruiken en waarom ik er nu zo opeens mee voor de dag kom zal ik u uitleggen. Regelmatig vragen vrienden en familieleden hoe het is om 'onder Trump' in de Verenigde Staten te wonen. Dat is een vraag die zich niet in twee regels laat beantwoorden daarom wijd ik er dit stukje aan.

Om te beginnen is Amerika een ander land dan Nederland met andere gewoonten en tradities. Nationalisme en patriottisme wordt kinderen met de paplepel ingegoten net als beleefdheid jegens anderen, vreemden of niet. Amerikanen zijn echter net mensen met hun sterke en zwakke eigenschappen. Politiek speelt, net als in Nederland, voor sommige mensen een grote rol terwijl anderen er niets van moeten hebben. Sinds het aantreden van president Trump ontkomt echter niemand aan het nieuws dat door 'The Donald' elke dag weer gemaakt wordt. Hij beschuldigt, hij beschimpt, hij draait als een tol op een gladde glazen salontafel en hij liegt als het hem uitkomt als de politicus die hij beweert niet te zijn. Trump verdeelt het land scherp in 'voor hem' en 'tegen hem' en de 'voor hems' zijn blij dat alles maar gezegd mag worden; mooi of lelijk. De nieuwskanalen op radio en televisie zijn al even verdeeld. Ze zijn voor Trump en geven hun positieve mening over hem of ze zijn faliekant tegen hem en doen alles om hem in een kwaad daglicht te stellen.

Zijn vrienden stellen dat hij al veel bereikt heeft voor het land, terwijl zijn politieke tegenstanders beweren dat zijn regering een totale puinhoop is en dat de president regeert als een maffiabaas. Zo zou de president vooral luisteren naar de in zijn oor gefluisterde adviezen van Sean Hannity, een televisiecommentator bij het conservatieve Fox News. En zoals altijd heeft iedereen gelijk, want 'iedereen' is de kiezer die nog steeds hopeloos verdeeld is over wie het land moet besturen.

Ondertussen durven veel mensen in hun vrienden- of familiekring niet meer over politiek te beginnen omdat de scheiding tussen 'goed' en 'kwaad' daar vaak scherp door heen loopt. Als nieuwsgierig politiek dier begin ik er dan juist wel over en moet dan constateren dat het land verdeeld is in verschillende soorten trekpoppen. Trump is de trekpop van Hannity. Hannity is de trekpop van de rechtse kiezers en zij zijn de trekpop van het idee dat men in de massa kan schuilen als één en ander uit de hand loopt. De nieuwszenders zijn op hun beurt de trekpoppen van de politici aan beide zijden en zij zijn weer de trekpoppen van lobbyisten en kiezers die hen op elk verkiezingsmoment kunnen wegsturen.

En zo leef ik tussen de trekpoppen, maar moet desondanks constateren dat ook onder Trump de vriendelijkheid en wellevendheid van de doorsnee-Amerikaan onveranderd als een totempaal overeind blijft. Daar kan geen trekpop iets aan veranderen.

Meer berichten