Wethouders Peter de Vries (CDA) en Erik van Hoften (SSM). Foto's: Gemeente Maasdriel
Wethouders Peter de Vries (CDA) en Erik van Hoften (SSM). Foto's: Gemeente Maasdriel

Maasdriel krijgt vier wethouders

Het nieuwe college van Maasdriel krijgt vier wethouders, iets wat volgens formateur Bart de Leeuw van SSM al langer nodig was. Vanaf woensdag telt het college naast de burgemeester daarom twee wethouders van SSM (Jan Hein de Vreede en Erik van Hoften) en twee van het CDA (Anita Sørensen en Peter de Vries).

door Alie Bakkenes

Maasdriel - Peter de Vries uit Rossum en de Heerewaardense Erik van Hoft zaten in de raad, maar waren nog niet eerder wethouder. De beide anderen zaten ook al in het vorige college. Burgemeester Henny van Kooten liet al eerder weten dat hij hoopte op een vierde wethouder in de komende periode.

Door de bezuinigingen die nodig waren in de periode 2014-2018 werd toen nog gekozen voor drie wethouders. Binnen de nieuwe taakverdeling, zoals die in een extra raadsvergadering woensdagavond 9 mei aan de raad wordt voorgesteld, behoudt Jan Hein de Vreede onder meer de portefeuilles Financiën en Verkeer en Vervoer. Hij wordt tevens locoburgemester. Anita Sørensen blijft verantwoordelijk voor de zorg. Ook participatie valt onder haar verantwoordelijkheid. In het voorstel gaat Erik van Hoften zich vooral bezighouden met de verschillende kernen; onder meer duurzaamheid, dorpshuizen, leefbaarheid, verenigingen en sport worden zijn verantwoordelijkheid. De Vries gaat zich vooral bezighouden met overkoepelende thema's als natuur en landschap, ruimtelijke ordening en vergunningen. Burgemeester van Kooten blijft verantwoordelijk voor onder meer bestuurlijke samenwerking, openbare orde, veiligheid, toezicht, publieke dienstverlening en dorpsraden.

In het concept bestuursakkoord dat de coalitiepartners SSM en CDA hebben opgesteld is veel aandacht voor samenwerking. Niet alleen met Zaltbommel, maar ook met de hele regio Rivierenland en ook 's-Hertogenbosch. Veel wordt ook verwacht van de samenwerking met inwoners. Het voornemen is voor iedere kern een kernwethouder aan te wijzen. Op het gebied van verkeer en vervoer wordt gewezen op de toegenomen verkeersdrukte in met name Kerkdriel-Zuid, Velddriel, Hedel, Ammerzoden en Sluis Sint Andries bij Heerewaarden. Op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid richt het akkoord zich onder meer op verduurzaming van verenigingsgebouwen, maatregelen die gericht zijn op woningeigenaren en hoogwaterveiligheid.

Het bestuursakkoord wordt woensdag 9 mei vanaf 19.30 uur in een extra raadsvergadering besproken.

Meer berichten