Logo carillon.nl


<p>Wordt er bij de aanleg van het nieuwe voetbalcomplex voldoende rekening gehouden met TV Huros en jeu-de-boulesvereniging Mooie Boel?</p>

Wordt er bij de aanleg van het nieuwe voetbalcomplex voldoende rekening gehouden met TV Huros en jeu-de-boulesvereniging Mooie Boel?

(Foto: Loeki Bruinink)

Hobbels voor tennisvereniging Huros

Wie de tennis- en jeu-de-boulesbanen ongehinderd wil bereiken, moet laveren rond de kuilen in de onverharde toegangsweg. Vooral senioren die op de fiets komen, stappen af om valpartijen te voorkomen. En dan zijn de grondwerkzaamheden van buurman HRC’14 nog maar net begonnen. Pas halverwege 2023 zal het gedaan zijn met de overlast, als het nieuwe voetbalcomplex klaar is. Huros hoopt ondertussen op minder hobbels en meer afspraken.

door Loeki Bruinink

Rossum - Tennisvereniging Huros en jeu-de-boulesvereniging Mooie Boel delen de toegangsweg en parkeerplaats met HRC’14. “Natuurlijk gunnen we de voetbalclub goede velden en een mooi clubhuis”, benadrukt Marieke Verhoeven, voorzitter van TV Huros. “Maar haar plannen hebben gevolgen voor onze club. De aanleg gaat jaren duren, daarna is de situatie permanent gewijzigd. Dat zorgt voor onzekerheid en zorgen: wordt er wel voldoende rekening met ons gehouden? Als bestuur wil je zekerheid door afspraken vast te leggen. Bij wie je daarvoor moet zijn en hoe je dat moet aanpakken, is voor ons - als vrijwilligers - zoeken. De gemeente heeft inmiddels toegezegd dat er een veilige toerit naar ons complex komt, tijdens de werkzaamheden. En dat rekening gehouden wordt met onze activiteitenplanning. Dat is voor ons van levensbelang, want de coronaperiode heeft er flink ingehakt.”

“Huros is een actieve, financieel gezonde vereniging. De afgelopen twee jaar zijn we fors gegroeid. We tellen nu zo’n 150 leden. Deze zomermaanden houden we onze clubkampioenschappen en in september start de najaarscompetitie. Mooie Boel, die we ruimte bieden op ons complex, organiseert 4 september haar openingstoernooi. Op ons drukbezochte Druppelstoernooi in oktober en op ons Aardbeientoernooi in de lente komen tennissers van binnen en buiten de Bommelerwaard af. Ook met die extra drukte moeten onze banen veilig te bereiken zijn.“

“We sparen voor duurzame ledverlichting en kunstgrasbanen. Die financieren we op eigen kracht, met hulp van sponsors. De huidige drie gravelbanen moeten we over vijf jaar vervangen. Dan moet ons terrein wel toegankelijk blijven voor groot materieel. In het huidige ontwerp van het HRC’14 complex zijn we daar niet meer van verzekerd. Ook wordt het voetbalterrein voorzien van een hekwerk, dat van ons niet. Het is een moeizaam proces om over dit soort zaken afspraken te maken.”

“Wij hebben niet om deze situatie gevraagd. Toch hebben we ons steeds constructief opgesteld. Een goed sportaanbod voor Rossum en Hurwenen vinden we belangrijk. Bovendien hebben veel van onze leden ook een band met HRC’14. We begrijpen dat het om een gevoelig dossier gaat, dat merkten we ook tijdens de laatste raadsvergadering: het kost veel geld en duurt lang. We hopen de komende periode goede afspraken te kunnen maken. Nogmaals, we gunnen HRC’14 een mooi voetbalcomplex, maar dat moet niet ten koste gaan van de buren.”

Meer berichten