‘Stel de volksgezondheid voorop’ | Al het nieuws uit Maasdriel


<p>Leon Geurts, Antwan van Doorn, Peter Aben, Rolf Andringa, Conny Boekestijn willen dat gezondheid voorop staat bij behandeling geitendossier.&nbsp;</p>

Leon Geurts, Antwan van Doorn, Peter Aben, Rolf Andringa, Conny Boekestijn willen dat gezondheid voorop staat bij behandeling geitendossier. 

(Foto: Loeki Bruinink)

‘Stel de volksgezondheid voorop’

“Behandel dit dossier vanuit het oogpunt van volksgezondheid.” Dit statement aan de gemeente Maasdriel werd afgelopen weekend geformuleerd en ondertekend door Antwan van Doorn, Peter Aben, Leon Geurts, Conny Boekestijn en Rolf Andringa. Want er mag dan onder de inwoners van Hurwenen verdeeldheid bestaan over de aanpak van de geitenkwestie, hierover zijn ze het roerend eens.

door Loeki Bruinink

Hurwenen - Altijd maar weer die geiten. Je zou er moe van worden. Antwan van Doorn niet. Die ligt juist wakker van de ontwikkelingen in het geitendossier. “Zeker na de vergadering van de Commissie Samenleving en Financiën op 23 maart. Het draaide alleen om vergunningen en regelingen. De gezondheid van de inwoners leek niet voorop te staan.” Daarom nodigde hij vertegenwoordigers van Dorpsraad Hurwenen, Stichting Gezond & Fris Hurwenen & Rossum, Stichting Dorp & Landschap Bommelerwaard en van de 182 petitieondertekenaars uit om afgelopen zaterdag bijeen te komen. “Dit doe ik op persoonlijke titel”, benadrukt Van Doorn. “Niet als CDA-raadslid, maar als inwoner van Hurwenen.”

Geurts gaf namens de petitieondertekenaars gehoor aan de oproep, Boekestijn en Andringa namens Dorpsraad Hurwenen. Ook Aben zegde toe, al deed hij dat op persoonlijke titel en niet als voorzitter van de St. Gezond & Fris. Dorp & Landschap vaardigde niemand af, omdat zij zich primair focust op natuur en milieu.

De vijf kwamen bij elkaar in de kantine van HRC’14. “We moeten de krachten bundelen. Elkaar verwijten maken leidt alleen maar tot polarisatie. Terwijl het zo belangrijk is om een front te vormen,” trapte Van Doorn af. Er volgde een open gesprek. De aanwezigen vonden elkaar in hun zorgen over de gezondheid van de Hurnse en Rossumse inwoners. Samen formuleerden zij een statement aan College van B&W, de Commissies van Samenleving en Financiën en Ruimte en de gemeenteraad Maasdriel:

Vandaag zijn wij (..) als belanghebbenden bij elkaar gekomen om de toestand rondom het geitendossier te bespreken. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat u dit dossier dient te behandelen vanuit het oogpunt van Volksgezondheid. Vanuit deze invalshoek zijn alle aanwezigen in gesprek gegaan en hebben daarover unaniem overeenstemming bereikt. Wij (..) spreken de hoop uit dat u overeenkomstig de uitkomst van dit overleg voortvarend te werk kunt gaan met het geitendossier.’

Hiermee lijkt de angel uit de onderlinge verhoudingen te zijn gehaald. “Het moet duidelijk zijn dat we op één lijn zitten en niet tegenover elkaar staan.” Het statement wordt ingebracht bij de griffier om dinsdag 30 maart te worden behandeld. Dan staat het geitendossier weer op de agenda van de Commissies Samenleving en Financiën en Ruimte. “Onze boodschap is voor de gemeente én geitenhouder Van der Schans bedoeld. Zij moeten er samen uitkomen. Wij staan aan de zijlijn.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden