Update geitenkwestie | Al het nieuws uit Maasdriel


<p>Foto ter illustratie.</p>

Foto ter illustratie.

Update geitenkwestie

UPDATE: De gebeurtenissen volgen elkaar snel op, waardoor dit artikel inmiddels alweer achterhaald is. En dat terwijl maandag alle partijen het artikel nog ingezien en goedgekeurd hebben.

Burgemeester Van Kooten treedt niet meer op als bemiddelaar en ook Dorpsraad Hurwenen trekt zich terug uit de gesprekken. Inhoudelijke gesprekken vinden vanaf nu plaats tussen verantwoordelijk wethouder, Peter de Vries, en geitenhouders Van der Schans.

De burgemeester trekt zich terug omdat uit onderzoek blijkt dat Van der Schans al jaren meer volwassen dieren houdt dan is toegestaan.

.

“We willen geen escalatie, maar een oplossing. Daarom hebben we burgemeester Henny van Kooten gevraagd als bemiddelaar.” Dorpsraad Hurwenen wil dat de rust wederkeert in het dorp. “Dat kan door nu vooruit te kijken en samen tot een goed resultaat te komen, voor de inwoners én de ondernemer. Op korte termijn.” Het informele overleg dat de dorpsraad afgelopen zaterdag belegde, na een dreigende escalatie van de geitenkwestie, geeft de betrokken partijen weer ruimte om verder te praten.

door Loeki Bruinink

Hurwenen - Het geitendossier is een onontwarbare kluwen geworden, die tweespalt zaait in het kleine dorp waar iedereen elkaar kent. De ontwikkelingen rond mogelijke uitbreiding van de geitenstallen van Alexander van der Schans, zowel op Hurns als Rossums grondgebied, houdt de gemoederen al jaren bezig. Eind 2020 dachten gemeente Maasdriel en de geitenhouder er bijna uit te zijn, maar na ingebrekestellingen en een vlammende raadsbrief leek een oplossing verder dan ooit. Afgelopen zaterdag, tijdens een informeel overleg op initiatief van Dorpsraad Hurwenen, werd de impasse doorbroken. De onderhandelingen gaan verder. Met de burgemeester als bemiddelaar.

Oplossing
Zaterdag schoven Van Kooten, Alexander van der Schans, Conny Boekestijn en Leon Geurts aan tafel in Dorpshuis De Kil. Geurts deed dat namens de 182 inwoners die onlangs een handtekening zetten onder de brief naar de gemeente en de geitenhouder om snel tot een oplossing in deze slepende zaak te komen. Alle partijen bleken zich erin te kunnen vinden dat de burgemeester de rol van bemiddelaar op zich neemt. “Er is weer een opening om verder in gesprek te gaan. De dorpsraad wil er op toezien dat dit op zeer korte termijn gebeurt, zodat snel tot een oplossing wordt gekomen”, aldus Boekestijn, voorzitter van Dorpsraad Hurwenen.

“Als drie partijen een beroep op mij doen om in deze kwestie te bemiddelen, dan leg ik dat niet naast me neer”, licht burgemeester Henny van Kooten zijn instemming met de rol van bemiddelaar toe. “Ik zie zeker mogelijkheden om een brug te slaan tussen de partijen, om weer ruimte te maken om te praten. Voor iedereen zou het fijn zijn om tot een oplossing te komen.”

Laatste stapje
“Het is mijn taak om boven de partijen te staan. Ik ga over het proces, niet over de inhoud, daarvoor is wethouder Peter de Vries verantwoordelijk. Hoe lang het duurt om tot overeenkomst te komen, daar kan ik niets over zeggen. Liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Maar ook de gemeenteraad zal akkoord moeten geven. Niemand kan volledig zijn zin krijgen, maar ik hoop dat er een oplossing komt die recht doet aan iedereen. Dat iedereen hiermee kan leven. Laat ik vooral ook mijn dank uitspreken aan de Dorpsraad Hurwenen en de 182 inwoners die hun handtekening hebben gezet, voor hun inzet.”

Ook Alexander van der Schans reageert opgelucht op de uitkomst van het overleg in De Kil. “Ja, ik ben hartstikke blij dat de burgemeester wil bemiddelen! We hebben continu geroepen, dat we er bijna uit zijn, op een haar na. 95% van de bottlenecks waren er al uit. Laten we nu dan zorgen dat we ook dat laatste stapje zetten.”

Actie en reactie
Inhoudelijk gaan beide mannen hier niet verder in op de geitenkwestie. Van der Schans: “In een proces is er actie en reactie. Je hebt een traject van praten en een procesmatig traject. Die zijn soms conflicterend. Maar we zijn blij dat er weer ruimte is om het traject voort te zetten en af te maken. Ik ben bereid om forse stappen te zetten. Het zou me verbazen als we er niet uit zouden komen.”

Dat Van Kooten als bemiddelaar wil optreden, vindt Van der Schans fijn, benadrukt hij. “De burgemeester kan het procesmatig begeleiden, dan lopen we niet zo snel vast op de inhoud. Hij is in staat om dit soort zaken op te lossen. Kijk maar naar de camping in Kerkdriel. Als een burgervader behoudt hij afstand tot de inhoud. Ik ga er vanuit dat we nu gauw tot een oplossing komen. We realiseren ons dat we daarvoor maximaal bereidwillig en constructief de gesprekken in moeten gaan. Ik ben zelf soms te positief over een tijdspad, maar ik hoop dat we er op korte termijn uitkomen. Natuurlijk kost de formele, technische afhandeling tijd.”

Van der Schans is de aanjagers van dit hernieuwde overleg dankbaar. “We zijn blij met deze stappen en hoopvol. De Dorpsraad Hurwenen en Leon Geurts met de 182 ondertekenaars van de brief hebben hier zoveel energie in gestoken. Zij spelen een grote rol. Daar heb ik grote waardering voor. We hopen allemaal op een oplossing.”

Water bij de wijn
Dat er water bij de wijn moet worden gegoten, begrijpt Van der Schans. “Je moet niet vastzitten in één concrete oplossing, dan is het moeilijk om tot resultaat te komen. Je moet bereid zijn om je doelen aan te passen. Dan kun je wél iets bereiken. Met zo’n insteek ga ik de gesprekken in. Ik ben echt blij dat de burgemeester bereid is de gesprekken procesmatig te begeleiden. Met z’n allen komen we tot een goede afronding.”

Ook Boekestijn is opgelucht dat iedereen positief de onderhandelingen wil hervatten. “Wij hebben altijd oog gehad voor de belangen van de inwoners én die van de ondernemer. De gemeente heeft behoorlijk wat water bij de wijn gedaan. En Alexander wil dat ook doen.” Nu beide partijen bereid zijn tot toenadering, lijkt de oplossing binnen handbereik. De dorpsraad wil dan ook snel tot definitieve afspraken komen, zodat de rust in het dorp wederkeert.

Op korte termijn zullen Van der Schans, wethouder De Vries en casemanager Roel Peters, Boekestijn en Geurts in aanwezigheid van bemiddelaar Van Kooten aan tafel schuiven. Uiteindelijk moet dit leiden tot een overeenkomst waar iedereen zich in kan vinden. Hopelijk kunnen de inwoners dan straks - als corona het weer toelaat - samen opgelucht het glas heffen op de goede afloop.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden