Hoe luistert politiek nu naar inwoners? | Al het nieuws uit Maasdriel


Foto: Jan Piels

Hoe luistert politiek nu naar inwoners?

De raadsleden komen nu, door corona, minder fysiek in contact met bewoners om te praten over problemen die de bewoners tegenkomen in hun dorp. Daarom stelden we de vijf Maasdrielse fracties de volgende vraag: Op welke manier luistert u nu als partij naar de inwoners?

Maasdriel - Hieronder vind je de antwoorden van Tom van Engelen (D66 Maasdriel), Marinus Robbemondt (CDA Maasdriel) en Bart de Leeuw (Samen Sterk Maasdriel). Van PvdA/GroenLinks en VVD hebben we helaas geen reactie mogen ontvangen.

D66 Maasdriel
Corona drukt zwaar op onze samenleving. Het geldt niet alleen voor de politiek; het is voor iedereen een uitdaging om goed contact te houden met familie, vrienden en collega’s. Zeker als je als partij proactief contact houdt met inwoners om te praten over hun zorgen, informatie op te halen of beleidsvoorstellen te toetsen. Maar dankzij corona is ook wat eerst een uitdaging leek – digitaal samen komen – nu bijna de norm. Door digitaal of telefonisch het gesprek aan te gaan dragen we overigens al actief bij aan een groenere en duurzame toekomst. We hoeven immers niet in de auto te stappen. Soms blijven fysieke afspraken toch nodig en dan spreken we buiten af. Tijdens een wandeling door onze leefomgeving beseffen we ook beter waarvoor we het doen. Met de zomer in aantocht hopen wij dat er wat meer vrijheid komt voor sociaal contact.

D66 Maasdriel vindt laagdrempelig contact belangrijk en we denken daarom in oplossingen om in contact te blijven met inwoners. We maken ons echter ook zorgen dat een groep mensen die moeite heeft om aan te sluiten in deze digitale versnelling, het contact verliest en vereenzaamt. Dat geldt niet alleen voor politiek maar ook richting hun familie, vrienden en collega’s.

CDA Maasdriel
Corona heeft vele gevolgen voor iedereen, ook voor ons werk als raadslid. Maar de gevolgen voor ons vallen in het niet in vergelijking bij de inwoners die echt getroffen zijn door corona: inwoners die dierbaren zijn verloren, jongeren en ouderen die eenzaamheid ervaren en ondernemers waarbij het water aan de lippen staat. Het CDA probeert zo goed mogelijk in contact te blijven met onze inwoners en ondernemers van Maasdriel. Er kunnen geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, maar er zijn gelukkig nog veel andere manieren om in contact te blijven met onze inwoners. Gewoon bellen, e-mailen, social media of digitale bijeenkomsten voor en met onze inwoners en ondernemers.

Gelukkig weet men het CDA Maasdriel nog steeds goed te vinden. Ook zijn onze (steun)fractieleden nog steeds goed zichtbaar in alle kernen. Sommige leden van onze (steun)fractie zijn nu meer thuis – als gevolg van het verplicht thuiswerken – en daarom zelfs meer zichtbaar dan voorheen. Een rondje wandelen door de kern levert vaak waardevolle gesprekken met onze inwoners over hun zorgen en wensen en bedenkingen over onze gemeente. Maar ook het CDA snakt naar meer fysieke, echte contacten. Hopelijk kunnen we snel, onder het genot van een kopje koffie, weer eens goed doorpraten over bepaalde onderwerpen met onze inwoners en ondernemers.

Samen Sterk Maasdriel
Fysiek niet af kunnen spreken en gewoon ook minder mensen spontaan tegenkomen, maakt het lastiger om contact te houden met inwoners. Door als partij aan te sluiten bij digitale avonden en door sociale media kunnen we gelukkig toch geluiden van inwoners en ondernemers zelf horen. Wat dat betreft is de lijn tussen inwoners en ondernemers enerzijds en de politiek anderzijds misschien wel kleiner dan ooit tevoren.

Daarnaast mogen we als Samen Sterk Maasdriel van geluk spreken dat we als grootste partij beschikken over het grootste aantal raadsleden, commissieleden en achterbanleden. Op deze manier kunnen we gelukkig ook signalen opvangen van de mensen die minder thuis zijn in de digitale wereld. Ik ben er ook van overtuigd dat de digitale wereld de echte fysieke wereld nooit zal vervangen. Als fysio- en manueel therapeut ben ik blij dat ik gewoon mijn werk uit mag voeren en dat ik daardoor ook relatief nog veel mensen kan zien en spreken. Dit zie ik als een erg grote luxe in deze tijd. Net als iedereen kijk ik er echter wel naar uit om weer gewoon mensen te zien zonder mondkapje, iemand weer vriendelijk toe kunnen lachen als je ze tegenkomt in een winkel. En zo denken alle (raads)leden van Samen Sterk Maasdriel erover.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden