Er komen windmolens in Hoenzadriel | Al het nieuws uit Maasdriel


<p>Archieffoto 2019</p>

Archieffoto 2019

(Foto: Jan Piels)

Er komen windmolens in Hoenzadriel

Tijdens de raadsvergadering is woensdagvond gestemd over Burgerwindpark Lage Rooijen A2. Komen de drie windturbines er, ja of nee? Die komen er! Vanaf eind 2023 zou het windpark operationeel kunnen zijn. Vooraf hebben we de vijf fracties in Maasdriel gevraagd om hun standpunt kenbaar te maken. Hieronder lees je de reacties van SSM, D66, VVD en CDA.

Samen Sterk Maasdriel
Afgelopen periode hebben wij als Samen Sterk Maasdriel diverse betrokkenen gesproken over het windpark. De meningen van de direct omwonenden zijn hierin verschillend. Er zijn felle tegenstanders, voorstanders en mensen die er niet gelukkig mee zijn maar die het wel begrijpen. SSM heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat windenergie niet de voorkeur heeft. Om echter te voldoen aan het provinciaal energie akkoord lijkt er geen keuze meer te zijn tussen zonenergie of windenergie, maar zullen we verschillende hernieuwbare energiebronnen moeten gebruiken om de doelstellingen te behalen. De vraag is ook of wij als raad de windmolens echt tegen kunnen houden. Wij hebben in Zaltbommel gezien dat, toen het principeverzoek tot windmolens door de raad werd weggestemd, de Provincie via een Provinciaal inpassingsplan het verzoek overnam en dat de molens er toch kwamen. SSM heeft hierover aanvullende schriftelijke vragen gesteld die nog niet beantwoord zijn.

Windenergie heeft voor SSM niet de voorkeur, maar SSM wil ten alle tijden voorkomen dat we overruled worden door de provincie. Door het initiatief bij de gemeenteraad te houden kunnen we ook eisen stellen aan participatie en vergoedingen aan omwonenden en inwoners van Maasdriel. Als we nu als raad tegenstemmen en de provincie geeft alsnog toestemming, dan staan onze inwoners met lege handen.

D66
Het was de fractie van D66 Maasdriel die twee jaar geleden vroeg het principeverzoek tot realisatie van windpark De Lage Rooijen te agenderen. Verduurzamen is noodzakelijk én urgent, vandaar dat de plaatsing van windturbines onomwonden in ons verkiezingsprogramma staat.

Met windpark De Lage Rooijen bij Hoenzadriel zeggen we JA tegen duurzame energie en JA tegen een gunstig participatiemodel. Inwoners profiteren nu al van het maken van een betere wereld voor onze kinderen; rentmeesterschap 2.0. Dat is niet voor iedereen makkelijk, zeker niet voor wie dicht bij de locatie woont. Echter, onderzoek wijst uit dat De Lage Rooijen de meest geschikte locatie is voor windturbines in Maasdriel. Daar hebben ze de minst nadelige impact. Zonder JA komt het windpark er ook, dan via de provincie, maar zonder alle voordelen voor ons, inwoners van Maasdriel.

Een ieder heeft zijn eigen beweegreden om JA te zeggen, om voor duurzame energie te zijn. Bijvoorbeeld vooruitlopen op verduurzaming. Vanwege de gunstige participatie. Voor goed rentmeesterschap. En daarbij ruiterlijk erkennen dat door de toenemende druk op ruimte we dus ruimtelijke keuzes moeten maken.

VVD
Vanaf het begin dat werd gesproken over de plaatsing aan de Rooijensestraat van drie windmolens, is VVD Maasdriel heel duidelijk geweest. De VVD is tegen! We zijn tegen deze locatie, omdat die molens inbreuk plegen op het mooie agrarische landschap zowel binnendijks als buitendijks en op het pittoreske Hoenzadriel. Maar in de eerste plaats willen we dit onze inwoners en de vele dagjesmensen, recreanten dit niet aandoen.

Dan de communicatie of liever gezegd het ontbreken daarvan. Belangrijk in dit soort ingrijpende veranderingen is om de direct betrokkenen alle kansen te geven hun mening kenbaar te maken. Vanuit de gemeente is de communicatie vanaf het begin ver onder de maat geweest. Met het versturen van 4000 brieven en berichtjes in Het Carillon, die niemand in het buitengebied ontvangt, ben je er als gemeente nog lang niet. Ten tijde van de coronacrisis is de communicatie vrijwel geheel afwezig, terwijl er wel essentiële beslissingen zijn genomen! Hierdoor is de participatie van de inwoners van Hoenzadriel een pijnlijk lachertje geworden. De bewoners zijn nauwelijks betrokken bij de plaatsing van de drie windmolens.

VVD Maasdriel vreest dat de plaatsing van deze giga windmolens van 220 meter hoog leidt tot een politieke miskleun van jewelste! Vergelijkbaar met de bouw van Biomassacentrales elders.

CDA
Het CDA beseft maar al te goed dat ook Maasdriel een opgave en verantwoordelijkheid heeft in het opwekken van duurzame energie en daar horen windmolens ook bij. Op het plan ‘windpark de Lage Rooijen’ is het CDA echter kritisch. Het besluit over het principeverzoek is in de raadsvergadering van 20 juni 2019 met het mes op de keel genomen en een gedegen alternatievenanalyse ontbrak. Daarom heeft het CDA destijds tegen het principeverzoek gestemd.

Het is niet uit te leggen dat in het democratische Nederland windmolens worden geplaatst op een locatie, waarover we van te voren niet met elkaar - dus ook niet met inwoners - hebben gediscussieerd of dit de beste locatie is voor windmolens. Er is hier sprake van een omgekeerde gang van zaken: een initiatiefnemer komt met een locatie die iedereen maar moet accepteren omdat anders “de provincie wel regelt dat de Lage Rooijen wordt ontwikkelt”.

Ook de conclusie dat hier sprake is van een snelweglocatie vindt het CDA niet terecht. De verste windmolen komt liefst 800 meter landinwaarts vanaf de A2 daar waar op andere locaties de molens pal naast de snelweg worden geplaatst.

Argumenten die zwaar genoeg zijn voor het CDA om tegen dit windpark te stemmen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden