<p>Deze week deel twee met reacties van PvdA-GroenLinks, CDA en VVD. Foto: Jan Piels</p>

Deze week deel twee met reacties van PvdA-GroenLinks, CDA en VVD. Foto: Jan Piels

(Foto: )

Einde aan integriteitskwestie (2)

De gemeenteraad van Maasdriel heeft onlangs een streep gezet onder een pijnlijk dossier waarmee een besluit over grond van wethouder De Vries werd teruggedraaid. Deze week deel twee met reacties van Kees van Drunen (PvdA-GroenLinks), Bianca Laheij (CDA) en Ko Hooijmans (VVD).

Maasdriel - Door een communicatiefoutje binnen de fractie heeft de VVD eerder niet gereageerd. Zij krijgen natuurlijk alsnog die mogelijkheid.

1. Wat zijn de overwegingen geweest voor uw partij om dit besluit te herzien?

VVDVVD Maasdriel hoefde dit besluit in feite niet te herzien omdat VVD Maasdriel bij het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied 2016 d.d. 26 juni 2019 hier al op tegen was. Sterker nog het was VVD Maasdriel die deze ‘omissie’ in beeld heeft gebracht en aan de kaak heeft gesteld. Wij gaan uit van gelijke behandeling voor al onze inwoners zonder aanziens des persoons.

CDAHet zomerreces bood ons als CDA-fractie de gelegenheid om nog eens terug te kijken en te reflecteren op de afgelopen periode en de besluiten die we daarin hebben genomen. Tijdens deze bezinning en reflectie zijn we tot de conclusie gekomen dat de omissie in de besluitvorming over de plangrenswijziging moest worden hersteld. Het zou niet juist zijn om een besluit, dat is genomen zonder ratio, in stand te laten. Daarom vonden we het belangrijk om het besluit alsnog terug te draaien. Dat zouden we ook bij andere omissies hebben gedaan en daarom ook voor dit besluit. We zijn blij dat onze motie en de motie van D66 ertoe hebben geleid dat uiteindelijk door alle partijen een streep achter deze kwestie is gezet.

PvdA-GroenLinks‘Dit voelt onwezenlijk’, reageerde onze fractievoorzitter Kees van Drunen op de motie om de verlegging van de bestemmingsplangrens Maasdijk 15 ongedaan te maken, ‘maar blij dat dit nu besloten is’. Begrijpelijke en nog steeds zuivere woorden uit zijn mond. Dankzij beroepen op de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn stukken openbaar geworden die B&W pertinent geweigerd hadden om iedereen te laten lezen. Die lieten zien dat het besluit voor de grensverlegging, met als uiteindelijk doel een bouwperceel voor De Vries, op een onverantwoorde manier genomen was. Maar professor Elzinga had B&W in zijn ‘onafhankelijke’ toets een uitweg geboden om een en ander nog recht te zetten. Kees zette dat helder op een rij. November vorig jaar bood PvdA-GroenLinks de nu gekozen oplossing al aan, om te laten zien dat het ons in de eerste plaats om de zaak gaat: behoorlijk bestuur voor iedereen. Dat werd afgewezen. Wat er daarna allemaal gebeurd is (voor en achter de schermen), is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Daardoor heeft B&W nu heel veel recht te zetten om vertrouwen terug te winnen. En dat laatste geldt natuurlijk ook voor de raadsfracties van CDA en SSM. Pas daarna staat er een driedubbele streep onder.

2: Hoe ziet u de toekomst met alle partijen nu deze uitzonderlijke stap is gemaakt?

VVDDit was geen uitzonderlijke stap maar de enige rechtvaardige stap in dit dossier. VVD Maasdriel is te allen tijde bereid constructief met alle partijen samen te werken.

CDAWij zien de toekomst positief in. We hopen van harte dat de streep, die nu dus gezamenlijk door alle partijen is gezet, ook blijft staan. Dat we als gemeenteraad weer vooruit kunnen kijken, onderling op een constructieve manier kunnen samenwerken en het beste kunnen doen voor onze inwoners en onze mooie gemeente! Wat dat laatste is eigenlijk het enige dat telt.

3: Hoe objectief vindt u de verslaggeving in de regionale pers?

VVDHet is niet aan VVD Maasdriel als politieke partij om een oordeel te vormen over de objectiviteit van de regionale pers. Dit laten we graag over aan de inwoners van onze gemeente.

PvdA-GroenLinksHet is niet aan politieke fracties om een oordeel te geven over de berichtgeving in de pers. PvdA-GroenLinks wil in die Trumpistische trend niet meedoen. De ene keer kom je als partij of politicus goed uit de verf, een andere keer word je de oren gewassen - niemand is onfeilbaar en altijd even sterk. En dat is goed zoals het is.

CDAOver het algemeen vinden wij de verslaggeving in de regionale pers, op een enkeling na, goed en objectief.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden