<p>Archieffoto 2019</p>

Archieffoto 2019

(Foto: Jan Piels)

Einde aan integriteitskwestie door Maasdrielse raad (1)

Recent heeft de gemeenteraad van Maasdriel van links tot rechts unaniem ingestemd met een motie van Tom van Engelen (D66). Maasdriel zet hiermee een dikke streep onder een pijnlijk dossier waarmee een besluit over grond van wethouder Peter de Vries werd teruggedraaid. Deze kwestie hield de gemeenteraad meer dan een jaar in haar greep. Reeds voor de zomervakantie laaiden de emoties wederom hoog op met twee moties van wantrouwen tot gevolg. Uiteindelijk kwamen de partijen deze zomer tot bezinning met als resultaat een unaniem aangenomen motie op donderdag 8 oktober.
De redactie van Het Carillon heeft vanwege het unieke karakter van dit besluit alle partijen gevraagd om te reflecteren op dit gevoelige besluit. Hieronder tref je deel 1 aan, deel 2 volgt in de editie van volgende wee
k.

Maasdriel - We hebben de vijf fracties dezelfde drie vragen gesteld. Hieronder volgen de reacties van Tom van Engelen (D66) en Bart de Leeuw (SSM). Volgende week volgen de reacties van Kees van Drunen (PvdA-GroenLinks) en Bianca Laheij (CDA). Van VVD hebben we geen reactie mogen ontvangen.

1. Als burger wordt er positief gekeken naar dit gevoelige besluit om dit toch terug te draaien. Wat zijn de overwegingen geweest voor uw partij om dit besluit te herzien?

D66:
Het besluit is zonder kristalheldere argumentatie tot stand gekomen. Dan kan het wat D66 betreft niet blijven bestaan. Een gevolg van het ‘besluit zonder ratio’ is dat de raad, onbewust, wél een signaal heeft afgegeven dat wij in de toekomst medewerking willen verlenen aan eventuele bouwplannen. Die (ruimtelijke) voorsortering hebben wij nooit gewild. Omdat niet aantoonbaar is gemaakt wat de logica was van het besluit, was daarom de enige oplossing om het ongedaan te maken. D66 heeft daartoe het initiatief genomen. In Maasdriel moet iedereen gelijk zijn. Dit besluit ging over eigendom van een wethouder, maar dat doet er niet toe. Het proces was niet goed, dus het resultaat moest verdwijnen.

SSM:
Dit zijn precies de overwegingen zoals ze ook opgenomen zijn in de motie. Er was sprake van een omissie die moest worden hersteld. Alle fracties van de gemeente Maasdriel waren het hier unaniem mee eens, wilden dit bestemmingsplandossier sluiten en hebben dat met dit besluit ook gedaan.

2: Hoe ziet u de toekomst met alle partijen nu deze uitzonderlijke stap is gemaakt?

D66:
De partijen in Maasdriel werken constructief samen aan het gezamenlijk belang van de gemeente. Deze lijn trekt D66 graag door. Donderdag 8 oktober hebben we bijvoorbeeld alleen maar unanieme besluiten genomen. Als emotie en verleden geen rol spelen, functioneert Maasdriel heel goed. Ik denk dat we echt een bladzijde hebben omgeslagen.

SSM:
Wij werken vanuit ons principe samen met alle partijen. Vooraf aan de afgelopen raadsvergadering hadden wij onszelf één doel gesteld. Een raadsbreed gedragen besluit waarin door alle partijen een streep wordt gezet onder dit dossier. Hier hebben wij stevig op aangestuurd en dit is gelukt. Deze stap geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst.

3: Hoe objectief vindt u de verslaggeving in de regionale pers?

D66:
Die is naar behoren gegeven de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor de journalisten, maar het is niet voor niets dat wij eigen indrukken in berichten op www.bommelerwaard.d66.nl zetten.

SSM
Persvrijheid is een groot goed en het is niet aan ons de pers te beoordelen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden