<p pstyle="Intro">Foto is gemaakt door Maria Poulisse in haar dagopvang voor gehandicapte kinderen in Barranquilla, Colombia. Wilde Ganzen vermeerdert haar deel met maar liefst 100 procent.</p>

Foto is gemaakt door Maria Poulisse in haar dagopvang voor gehandicapte kinderen in Barranquilla, Colombia. Wilde Ganzen vermeerdert haar deel met maar liefst 100 procent.

Missionarissenactie alsnog 'n succes

Iedere zomer, net voor de Drielse kermis, organiseert de stichting Maasdriel steunt haar missionarissen een huis-aan-huis-inzamelingsactie voor de drie Drielse missionarissen Will van Mer, Maria Poulisse en Leo van Beurden. Dit jaar zou dat voor de 31e keer gebeuren, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Gelukkig zijn ze creatief geweest en hebben een andere manier bedacht. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van 26.500 euro.

Maasdriel - Leo van Beurden (missionaris in Bandoeng, Indonesië) vroeg geld voor de aanschaf van laptops en bijscholing van leerkrachten om thuisonderwijs mogelijk te maken, nu de scholen gesloten zijn in verband met corona. Will van Mer wilde graag zonnepanelen voor haar kraamkliniek in Bafoussam (Kameroen), omdat het licht zeker vier keer in de week uitvalt. Ook wilde ze graag een kopieerapparaat omdat er veel kopieën moeten worden gemaakt voor de kliniek, en een nummeringsmachine voor het laboratorium. Maria Poulisse wilde met de opbrengst noodmaatregelen bekostigen die zij en haar medewerkers in Barranquilla (Colombia) hebben moeten nemen, omdat de gehandicapte kinderen die normaal op de dagopvang therapie en scholing krijgen, vanwege de coronacrisis noodgedwongen thuis moesten blijven. Meer specifiek gaat het om educatief materiaal en voedselpakketten die naar de kinderen thuis worden gebracht en om de kosten van het transport daarvan. Ook vroeg Poulisse geld voor groot onderhoud van de rolstoelen.

Ook dit jaar is er voor deze projecten weer een aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen, en die is gehonoreerd. Dit betekent dat de opbrengst van de actie vermeerderd wordt met 50 procent, voor het deel van Poulisse zelfs met 100 procent omdat haar project is aangemerkt als corona-noodhulp.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en jullie giften is er een prachtige opbrengst van 26.500 euro bijeen gebracht. Steun blijft echter noodzakelijk! Het gehele jaar door kunnen donaties worden ontvangen op rekeningnummer: NL43 RBRB 0683546813.

Het bestuur van de stichting heeft geconcludeerd dat de huis-aan-huis brieven (met daarin het verzoek om giften over te maken) evenveel oplevert als de jaarlijkse collecte. Aangezien het ook steeds moeilijker wordt om collectanten te vinden is er besloten om voortaan alleen de brief jaarlijks rond te brengen.

Wat ze wel gaan doen is de activiteiten op social media uitbreiden, in de hoop op die manier ook de jeugd wat meer te bereiken. Hierover zijn ze in gesprek met diverse jongeren hoe ze dit sprekender kunnen maken. Ook is de stichting bezig om de website toegankelijker te maken, zodat er ook gemakkelijker online donaties kunnen worden gedaan.

Brieven verspreid
Vanwege de gezondheidsrisico’s is er dit jaar niet huis-aan-huis gecollecteerd voor een bijdrage. In plaats daarvan hebben de vrijwilligers huis-aan-huis brieven verspreid met het verzoek een gift te doneren. Ook hebben ze op de facebookpagina, Maasdriel steunt haar missionarissen, regelmatig berichten geplaatst. En er zijn regelmatig artikelen over en brieven van onze missionarissen geplaatst in Het Carillon. Dit alles met het doel om het werk van de missionarissen zichtbaar te maken en te houden.

Steun blijft noodzakelijk
Financiële steun blijft noodzakelijk voor de missionarissen in Indonesië, Kameroen en Colombia. Je kunt het hele jaar door donaties overmaken op rekeningnummer NL43 RBRB 0683 5468 13, ten name van Maasdriel steunt haar Missionarissen.

Volgen
Je kunt het verdere verloop van de projecten van de missionarissen blijven volgen op de website: www.missionarissenmaasdriel.nl en via de facebookpagina Maasdriel steunt haar missionarissen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden