Training En Begeleiding

De Zonnevlecht

Rouw/verlies traumaverwerking voor kinderen, jeugd en volwassenen. Voor kinderen is er een aangepast programma dat aansluit bij hun ontwikkelingsfase.
Assertiviteitstraining en sociale vaardigheid voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Ademtherapie, tegen hyperventilatie, stress, burnout en hartklachten. Ook voor revalidatie.

073-5991087