Onderwijs

Etcetera Voor Jou

Er zijn voor kinderen en ouders met problemen waarvoor geen officiële hulpverlening noodzakelijk is, maar die wel een steun in de rug kunnen gebruiken.

Zoals bijvoorbeeld:
• Ouders die niet precies weten wat het probleem veroorzaakt bij hun kind;
• Ouders die niet weten wat voor hulp hun kind precies nodig heeft;
• Kinderen en ouders die niet weten waar ze de juiste hulp kunnen vinden;
• Ouders die te weinig communicatie zien tussen alle betrokkenen;
• Ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken voor opvoed vraagstukken

0653774988
Onderwijstheater

Verkoop en lease van theater systemen binnen onderwijs en overheidinstellingen.

0418-633339
0418-634244
Remedial Teaching Praktijk Agnita Schilders
http://
06-27149177