Samenwerking Maasdriel – Zaltbommel begint vruchten af te werpen

Door: Theo Leerintveld

Bommelerwaard – De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel gaan vanaf 2018 samen de inkoop en het contractmanagement voor Wmo/jeugd uitvoeren. Daarmee zetten de Bommelerwaardse gemeenten een volgende stap in hun samenwerking binnen het sociale domein. De verdergaande samenwerking tussen de twee gemeenten past goed bij de taken waarop al wordt samengewerkt, zoals hulp bij het huishouden, beschermd wonen en leerlingenvervoer.

Tot nu toe koopt de gemeente Maasdriel voor een groot deel deze zorg gezamenlijk in samen met de andere gemeenten in Rivierenland. Gemeente Zaltbommel koopt een kleiner deel in via de regio en koopt al een deel zelf in. Met de uitbreiding van deze samenwerking verbetert de dienstverlening richting de inwoners van de Bommelerwaard. Simon Buwalda, wethouder gemeente Zaltbommel geeft aan: “Met gebundelde krachten kan er een impuls worden gegeven aan vernieuwing en verruiming van het aanbod van zorg en ondersteunende diensten. Gezamenlijk kunnen we met korte lijnen regie houden op de uitvoering.” Anita Sørensen, wethouder gemeente Maasdriel, zegt er het volgende over: ‘Deze samenwerking geeft ons meer de mogelijkheid te sturen op kwaliteit en op passende zorg voor de inwoners van de Bommelerwaard”.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor Wmo en jeugdzorg. Voor de financiële risico’s was het toen verantwoord om solidariteitsafspraken te maken binnen de regio Rivierenland. Met de ervaringen van 2015 en 2016, zowel de financiële uitgaven als de inzet van onze gebiedsteams en buurtzorgteams, is het verantwoord deze risico’s nu lokaal te dragen. En daarom gaan de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel op meer onderdelen samenwerken.