Goed idee, doe er iets mee

De gemeente Maasdriel heeft een nieuwe subsidieregeling: Goed idee, doe er iets mee. Inwoners met een goed idee dat zij zelf willen uitvoeren, kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen bij de gemeente. De ideeën moeten betrekking hebben op de leefbaarheid in de dorpen van Maasdriel.

De gemeente Maasdriel wil een actieve gemeente zijn met levendige dorpen en inwoners die elkaar helpen. Omdat de gemeente een stapje terug doet zullen inwoners steeds meer zelf in actie moeten komen om de leefbaarheid en de voorzieningen in hun dorp in stand te houden of te verbeteren. In het programma Krachtige Kernen geeft de gemeente daar samen met inwoners invulling aan.

Initiatieven ophalen

Op dit moment worden al ideeën opgehaald. De gemeente voert straatgesprekken, huiskamergesprekken en organiseert bewonersbijeenkomsten. De dorpen Rossum, Well/Wellseind en Hedel zijn al bezocht, momenteel voeren we gesprekken in Velddriel. Deze ontmoetingen zorgen voor verbinding, waardoor ideeën van inwoners verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. De initiatieven hebben allemaal betrekking op de fysieke of sociale leefbaarheid in de dorpen.

Start campagne

De campagne voor de subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee’ start op 8 mei met onder andere een facebookcampagne, posters op zichtlocaties, een grote advertentie in het Carillon en een uitnodiging aan verenigingen, kerken en scholen om ook een initiatief in te dienen.

Initiatieven indienen

Lees meer over het indienen van initiatieven en het aanvraagformulier. De gemeente kan ondersteunen via financiële middelen, meedenken of faciliteiten.