Huisvesting buitenlandse werknemers vraagt om nieuw beleid

Door Alie Bakkenes

Zaltbommel – Geen huisvesting van buitenlandse werknemers meer op het agrarisch bedrijf, maar op kleine schaal binnen de kernen, of op wat grotere schaal aan de rand van de kernen. Dat is het ‘hart’ van het nieuwe huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel. Hiermee wordt het huidige beleid, wat stamt uit 2009, herzien en aangepast aan de huidige normen.

Naast een inspraakavond en een inspraakperiode is er voorafgaand aan het opstellen van het beleid overleg geweest met betrokken partijen (Land en Tuinbouw-organisaties in de regio, tuinders, de uitzendbranche en woningcorporaties, red.). Als de gemeenteraad instemt met de adviesnota is het voor bedrijven die permanent arbeidsmigranten inzetten binnen vijf jaar niet meer mogelijk om woon-units te plaatsten op het bedrijf. Volgens verantwoordelijk wethouder Adri Bracht gaat het hierbij om enkele honderden buitenlandse werknemers. “We vinden het geen gezonde situatie dat een werknemer het jaar rond op het erf van de werkgever vertoeft. Bovendien stelt de huidige buitenlandse werknemer ook eisen aan zijn onderdak en nemen zij geen genoegen meer met woonruimte met slechte voorzieningen, iets wat wij als gemeente ook niet willen.” Een concentratie van buitenlandse werknemers maakt ook de controle op de naleving van het beleid beter uitvoerbaar.

Piek
De gemeente Maasdriel heeft al in 2014 nieuw beleid omtrent huisvesting van buitenlandse werknemers vastgesteld. Grootschalige huisvesting in het buitengebied is in die gemeente ‘ongewenst’. Bracht: “De problematiek in Maasdriel is anders. Het betreft daar een paar zeer grote champignontelers, terwijl we het in de gemeente Zaltbommel hebben over vele kleinere bedrijven in de glastuinbouw.” Huisvesting van werknemers van een bedrijf op een centrale plek is niet nieuw. Zaltbommel maakt een uitzondering voor bedrijven met klein-fruit (bessen, aardbeien) die twee ‘piekmomenten’ per jaar kennen. Zij mogen permanente huisvesting op het bedrijf plaatsen voor maximaal vijftig werknemers, die na de piek ook weer vertrekken.