Driels Museum de boer op voor Rabo Clubkas Campagne

Het Drielse winkelpubliek keek afgelopen vrijdag verrast op toen er plots drie mannen in klederdracht met een ouderwetse hondenkar in het centrum verschenen. Al snel werd duidelijk dat het hier ging om een actie van het Driels Museum. Terwijl de vrijwilligers via het Mgr. Zwijsenplein naar winkelcentrum d’n Delkant liepen werden er flyers uitgedeeld. Dit alles werd gedaan om mensen te attenderen op de Rabo Clubkas Campagne, die dit jaar van 23 maart t/m 5 april loopt. Bij deze actie kunnen leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op hun favoriete verenigingen. Elke stem vertegenwoordigt een bedrag.  Het Driels Museum is erg afhankelijk van sponsoren en hoopt dat mede door haar actie weer veel mensen op het museum zullen stemmen.