Provinciale informatiebijeenkomst over verzoek inpassingsplan windpark

De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart van 19.30 – 20.30 uur in zaal De Foyer van theater De Poorterij in Zaltbommel. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Inpassingsplan
Initiatiefnemers met plannen voor een windpark ten zuidoosten van Zaltbommel hebben de provincie gevraagd om hiervoor een inpassingsplan te maken. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan waarmee het windpark mogelijk wordt gemaakt. De initiatiefnemers hebben dit aan de provincie gevraagd omdat de gemeenteraad van Zaltbommel heeft besloten niet mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan om het windpark mogelijk te maken.

Provinciale rol en positie
Gedeputeerde Staten (GS) moeten een besluit nemen over dit verzoek om hier aan mee te werken. Vóórdat zij dit doen geeft gedeputeerde Jan Jacob van Dijk informatie over de provinciale mogelijkheden en plichten. En geeft een toelichting wat voor een besluit ze nemen en op basis waarvan. Aanwezigen kunnen daarover vragen stellen.

Nog geen besluit
GS hebben nog geen besluit genomen. Dat betekent ook dat er nog geen documenten, kaarten, onderzoeken of rapporten zijn waar aanwezigen een reactie op kunnen geven. Er zijn medewerkers van de provincie aanwezig die dit besluit voorbereiden. Aanwezigen kunnen zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief, waarmee de provincie belanghebbenden op de hoogte houdt van de besluiten.

Meer informatie
Voor vragen over de informatiebijeenkomst neemt u op werkdagen contact op met het Provincieloket van de provincie Gelderland, (026) 359 99 99 of per e-mail [email protected] (www.gelderland.nl/provincieloket).