Internationale Vrouwendag 8 maart 2017

Uitnodiging voor alle vrouwen in de Bommelerwaard

Woensdag 8 maart vanaf 12.00 tot 16.45 uur in de Poorterij Zaltbommel.
Wereldwijd wordt deze dag al meer dan honderd jaar gevierd. Vrouwen maken zich sterk voor mensen-,
vrouwen- en kinderrechten. Strijden voor gelijke rechten, keuzevrijheid en veiligheid
voor vrouwen is nog steeds keihard nodig. Wat staat vrouwen te doen wereldwijd en dichtbij?

Woensdag  8 maart is een dag om de kracht van vrouwen te versterken en verworvenheden te vieren.
Er is een boeiend programma met informatie en discussie, workshops, muziek, zang, dans
en een wereldlunch. Een dag om elkaar te ontmoeten en krachten te bundelen. Hartelijk welkom.

12.00   Inloop en ontvangst in de foyer met muzikale omlijsting
12.20   Opening en woord van welkom
12.30   Wereldlunch voor en door vrouwen, samen aan tafel: alle vrouwen wordt gevraagd lekkernijen
voor deze lunch mee te brengen; warm of koud, zoet of hartig!
14.00   Workshops: Vrouwenrechten, keuzevrijheid en eigen kracht als rode draad voor
vrouwen die elkaar ontmoeten in de workshops d.m.v. gesprek, zang, dans en beeld.
15.30   Een verrassend cultureel programma voor en met alle vrouwen
* Actieve presentaties uit de workshops
* Zang , muziek en dans uit Noord- en Midden Afrika , Zuid-Amerika, e.a. werelddelen.
* Podium voor verrassende spontane optredens
16.45   Afsluiting van het programma

Welkom    
Vrouwen en meisjes vanaf 14 jaar zijn van harte welkom
Plaats   
Poorterij,  Nieuwstraat 2, 5301 Zaltbommel. Tel. 0418 726 810
De Foyer 
Plaats voor ontmoeting en gezelligheid, informatie en kleine acties
Entree  
Voor consumpties vragen we een bijdrage van 2 euro
Kinderen 
Tijdens het programma is er de mogelijkheid voor kinderopvang, kosten 2 euro per kind.

Voor informatie/vragen:
Joke Verkuijlen: tel. 0418-512656 of 06-44614237 e. [email protected]
Ineke Wevers:    tel. 0418-642559 e. [email protected]

Organisatie
Werkgroep 8 maart 2017. In de werkgroep participeren de volgende organisaties:
Stichting Kompas Bommelerwaard, Vrouwengroep Grenzeloos, St. Vluchtelingenwerk & Bureau Nieuwkomers, Soroptimistclub Bommelerwaard en vrouwen op persoonlijke titel.

Verkiezing de Topvrouw van het jaar 2017

Vanaf 17.00 uur zijn belangstellenden v/m welkom voor de bekendmaking van de Topvrouw van het jaar 2017, in de Zaltbommelse Stadsbrouwerij Orion. Zie voor verdere info: www.tvbw.nl