Doe-praat groep voor kinderen 8-12 jaar uit regio Rivierenland

Als je als vader of moeder psychische problemen hebt, is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak kun je dan wel wat ondersteuning gebruiken. Ook de kinderen kunnen in deze situatie behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Indigo organiseert daarom samen met IrisZorg een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die een vader of moeder hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier zeker niet om behandeling of therapie.

Door deelname aan de groep willen we juist voorkomen dat er problemen ontstaan. Door te praten en te spelen met leeftijdgenoten krijgen de kinderen steun en vinden ze herkenning. Met elkaar wordt stil gestaan bij thema’s als gevoelens, steun vragen en omgaan met moeilijke situaties. Ook wordt er uitleg gegeven over psychische problematiek. De ervaringen van de deelnemers aan de groep zijn positief. Zowel ouders als kinderen geven aan dat het praten met anderen en de psycho-educatie belangrijke vormen van ondersteuning zijn.

Informatie en/of aanmelding

De doe-praat groep gaat van start op dinsdag 4 april van 15.30-17.00 uur. De groep bestaat uit acht bijeenkomsten voor kinderen en een ouderavond. Voorafgaand aan de cursus vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken in hoeverre de cursus aansluit bij de wensen en verwachtingen van het kind en de ouders. Na afloop van de cursus vindt er een afsluitend
gesprek plaats. De cursus wordt georganiseerd in Siependaal, Siependaallaan 3 in Tiel.

Voor meer informatie bijvoorbeeld over de inhoud van de cursus en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Indigo,
telefoonnummer (026) 3124483. U kunt ook mailen naar [email protected] of kijk op www.indigo.nl voor meer informatie.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.