Vernieuwd beleid huisvesting arbeidsmigranten

Tijdens de inspraak- en informatieavond op 6 maart bij de Gemeente Zaltbommel krijgt u een toelichting op de ontwerp uitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Ook gaat de gemeente graag met u in gesprek over de mogelijkheden om te komen tot nieuwe woongelegenheid voor arbeidsmigranten aan de randen van de kernen.

Locatie en aanmelden

De inspraak- en informatieavond vindt plaats op maandag 6 maart om 19.30 uur in het gemeentekantoor op de Hogeweg 11 in Zaltbommel. Wilt u aanwezig zijn? Meldt u dan uiterlijk 28 februari aan via [email protected] onder vermelding van ‘Aanmelding inspraak- en informatieavond uitgangspunten herziening beleid huisvesting arbeidsmigranten’. Vermeld daarbij ook met hoeveel personen u aanwezig bent.

Uitgangspunten

In december stelde de gemeenteraad de ontwerp uitgangspunten voor het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vast. Er is een aantal punten dat de Gemeente belangrijk vindt:

  • Arbeidsmigranten moeten net als iedere inwoner van de gemeente, gedegen en verantwoord kunnen wonen. In de uitgangspuntennotitie leest u onze ideeën over goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
  • De huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen aan de eisen uit het landelijke keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). In het keurmerk staan de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld over ruimte en privacy, sanitair en informatievoorzieningen.
  • Arbeidsmigranten komen wonen in of aan de rand van de kernen. Dit kan kleinschalig in de kernen of meer geconcentreerd aan de rand van de kernen. Hierdoor kunnen ze beter deelnemen aan de maatschappij en is integratie makkelijker. Tijdelijke woonunits bij een agrarisch bedrijf voor piekbelasting blijft ook mogelijk.

    Bron: gemeente Zaltbommel