Gezocht: vernieuwende ideeën om oud en jong te verbinden!

Heeft u een goed idee voor een activiteit die jong en oud verbindt? In 2017 is hier subsidie voor beschikbaar, op is op!

Wij zijn op zoek naar vernieuwende activiteiten die er aan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen én die deelname van jongeren/jeugd aan de samenleving stimuleert. De gemeenteraad van Zaltbommel stelt eenmalig 50.000 euro beschikbaar voor instellingen of organisaties die zo’n idee of project willen uitvoeren in 2017.

Voorwaarden

Stichtingen en verenigingen met een goed idee kunnen subsidie aanvragen. Particulieren met een goed idee kunnen zich richten tot een stichting of een vereniging. Het moet gaan om een activiteit die in 2017 plaatsvindt, een innovatief karakter heeft en geen reguliere activiteit van de stichting of vereniging is. U werkt uw idee uit in een projectplan.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier (PDF, 162 kB) en uw projectplan naar [email protected].
Het is niet mogelijk om deze subsidie via de digitale subsidieportal aan te vragen.

Meer weten?

De voorwaarden waaraan het project en het projectplan moeten voldoen leest u in de ‘beleidsregel Projectsubsidie 2017’ (PDF, 83 kB) . De hoogte van het subsidiebedrag is maximaal de helft van het projectbudget, met een maximum van 10.000 euro per aanvraag. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst, op is op!

Vragen?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van deze subsidie? Of wilt u uw idee eerst voorleggen of doorspreken? Dan kunt u terecht bij het subsidieloket. U bereikt hen via [email protected] of via telefoonnummer 14 0418.